Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Konsumpcja i produkcja Linked Open Data: przypadek OpenCourseWare

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Branża, zawód i edukacja, Dostęp do publikacji

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Konsumpcja i produkcja Linked Open Data: przypadek OpenCourseWare została wyłączona

Inicjatywy na rzecz budowy OpenCourseWare (OCW), czyli otwartych zasobów edukacyjnych to coraz bardziej popularny fenomen w środowisku akademickim, a liczba cyfrowych treści i kursów online oferowanych w wolnym dostępie przez uczelnie na całym świecie stale wzrasta; nie wypracowano jednak jak dotąd znormalizowanych zasad implementacji tego typu projektów, poszczególne platformy edukacyjne różnią się więc między sobą sposobem wewnętrznej organizacji, strukturą i infrastrukturą technologiczną. Materiały deponowane w repozytoriach OCW nie są też opisywanie w ujednolicony sposób, a jednym z największym wyzwań, przed jakimi stoi ruch Open Access jest heterogeniczność istniejących repozytoriów OCW i problemy związane ze współpracą międzyuczelnianą oraz możliwością wyszukiwania i ponownego wykorzystywania oferowanych zasobów. W artykule zaproponowano wykorzystanie modelu Linked Open Data jako ram dla stworzenia bardziej zintegrowanego i współoperatywnego systemu wymiany, odkrywania i współdzielenia danych i metadanych dostępnych w ramach modelu OCW, w tym przez strony OCW-Universia – konsorcjum promującego i upowszechniającego koncepcję otwartych platform edukacyjnych w krajach Ameryki Łacińskiej.

Autorzy omawiają w tekście założenia projektu Linked Data i modelu otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) oraz jego główne ograniczenia (m.in. współistnienie wielu repozytoriów w postaci zamkniętych silosów pasywnych danych). Następnie prezentują proponowane przez siebie rozwiązanie, w tym główne pojęcia, klasy i cechy i zalety słownika RDF (nazwanego Linked OpenCourseWare Data – LOCWD) do opisu OZE o specyficznej charakterystyce, różniących się od tradycyjnych obiektów szkoleniowych (ang. learning objects), lub posiadających cechy ważne w kontekście otwartych treści, takie jak struktura, pochodzenie, czy prawa własności intelektualnej. Proces integracji heterogenicznych repozytoriów i prezentacji ich metadanych w postaci Linked Open Data podzielono na 5 faz: identyfikacji i doboru źródeł danych w celu określenia zakresu treściowego, modelowania słowników dla domeny OCW, ekstrakcji danych (informacje pozyskano z 80 repozytoriów OCW Consortium i OCW-Universia), generowania danych RDF, publikacji Linked Data oraz ich stosowania i wizualizacji – przebieg i specyfikę każdej z nich szczegółowo omówiono w tekście. Przedstawiono też działanie opracowanych przez autorów: interfejsu oprogramowania pozwalającego zademonstrować zastosowanie modelu Linked Data w środowisku OCW jako nowej generacji OZE i otwartych repozytoriów, które mogą być semantycznie opisane i powiązane z innymi danymi i wyszukiwanymi źródłami, oraz wyszukiwarki bazującej na klasyfikacji fasetowej danych z LOCWD.

Komentarze wyłączone.