Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

O dostarczaniu e-książek i e-czasopism z brytyjskiej perspektywy

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania O dostarczaniu e-książek i e-czasopism z brytyjskiej perspektywy została wyłączona

Szkoły wyższe w Wielkiej Brytanii, podobnie jak wiele instytucji edukacyjnych na całym świecie, polegają w coraz większym stopniu na zasobach cyfrowych jako platformie umożliwiającej zapewnienie studentom bezpośredniego dostępu do materiałów niezbędnych w procesie nauczania, jednak mimo przeznaczania coraz większej części budżetów na e-książki i e-czasopisma, biblioteki naukowe nadal nie są w stanie pozwolić sobie na zakup pełnego zakresu treści pożądanych przez użytkowników. W artykule przybliżono bieżące strategie i praktyki dostarczania i wypożyczania źródeł elektronicznych w brytyjskim sektorze szkolnictwa wyższego oraz wyzwania związane z dostarczaniem dokumentów elektronicznych i dzieleniem się e-książkami i e-czasopismami w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, na przykładzie doświadczeń King’s College London.

Większość lokalnych uczelni negocjuje warunki wykorzystywania zasobów online za pośrednictwem organizacji Joint Information Systems Committee (JISC), korzystając z modelowych umów licencyjnych wypracowanych w ramach programu NESLI2. Podczas gdy warunki prenumerat w tym modelu sprawdzają się w odniesieniu do dostarczania czasopism, pozwalając na bezpieczną elektroniczną transmisję artykułów z licencjonowanych tytułów (a także rozdziałów książek) w ściśle określonych warunkach, wypożyczanie międzybiblioteczne całych e-booków pozostaje nadal problematyczne. Autor, odwołując się do brytyjskich praktyk w tym zakresie, przedstawia sugestie dotyczące lepszego wykorzystania zasobów elektronicznych w sposób z godny z przepisami prawa, w celu obniżenia kosztów świadczenia takich usług. Proponuje też możliwe (częściowe) rozwiązania problemu dostarczania i wzajemnego wypożyczania wydawnictw zwartych w formie elektronicznej, m.in. przez zakupy konsorcyjne, zapewniające grupie uczelni dostęp do znacznie większej puli tytułów wydanych wyłącznie formie elektronicznej, niż w przypadku zakupów indywidualnych, oraz przez subskrypcje platform działających w modelu PDA – patron driven acquisition, czyli gromadzenia inicjowanego przez użytkownika (King’s College London korzysta z serwisu EBL). Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na zasoby cyfrowe i coraz większe ograniczenia budżetowe bibliotek, wskazuje też na palącą potrzebę wypracowania lepszej recepty na udostępnianie e-książek, spełniającej zarówno oczekiwania użytkowników, wydawców, jak i bibliotekarzy zajmujących się wypożyczeniami międzybibliotecznymi.

Komentarze wyłączone.