Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Kluczowe warunki trwałości programów e-learningu

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Kluczowe warunki trwałości programów e-learningu została wyłączona

W artykule, na podstawie systematycznego przeglądu fachowego piśmiennictwa, przeanalizowano warunki mogące zapewnić długoterminowe powodzenie i trwałość inicjatyw e-learningowych podejmowanych na uczelniach wyższych, identyfikując czynniki powiązane z kwestiami instytucjonalnymi, projektowymi, technologicznymi, programowymi i personalnymi (oceny studentów i kadry naukowej). Odwołano się przy tym do prac autorów badań empirycznych opublikowanych w recenzowanych źródłach, i poświęconych lokalnym programom e-learningu, porównując inicjatywy, które były nadal prowadzone po upływie 3 lat od publikacji dotyczących ich artykułów, z projektami które zawieszono lub przerwano. Następnie wykorzystano późniejsze raporty autorów wyjaśniające i oceniające, wg ważności, rolę każdego z wymogów w kontynuacji danego przedsięwzięcia (do czasu w którym prowadzono badanie) lub jego wcześniejszym zakończeniu.

Zidentyfikowane na potrzeby badania artykuły pochodziły z czasopism Journal of Computer Assisted LearningComputers & Education oraz serii z materiałami konferencyjnymi nt. e-learningu: EdMedia: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, z lat 2000, 2004 i 2008. Trzy okresy publikacji wybrano by porównać poziom i zakres wdrażanych innowacji, w tym wykorzystanie różnych technologii oraz metod nauczania i uczenia się, uznawanych za nowatorskie na różnych etapach implementacji e-learningu w szkolnictwie wyższym. Łącznie, zadane kryteria spełniły 122 prace. Po ustaleniu danych kontaktowych ich autorów, wysłano im zaproszenie do udziału w ankiecie dotyczącej ewaluacji czynników warunkujących powodzenie bądź zaprzestanie kontynuacji referowanych programów – otrzymano odpowiedzi od 74 respondentów powiązanych z 67 projektami e-lerningu. Po odrzuceniu niepełnych kwestionariuszy, w próbie badawczej znalazły się dane nt. 64 inicjatyw.

Do warunków mających największy wpływ na zapewnienie trwałości e-learningowych przedsięwzięć zaliczono stałe finansowe wsparcie, charakterystykę (w tym nowoczesność i stabilność) wykorzystywanych platform technologicznych, wsparcie techniczne ze strony twórców aplikacji, współpracę i zaangażowanie w rozwój inicjatywy, także po pierwszej fazie implementacji, dużej liczby współpracowników, dobry marketing (zewnętrzny i wewnętrzny), dostępność szkoleń dla wykładowców oraz zapewnienie im odpowiedniej ilości czasu na przygotowywanie się do pracy w danym systemie. Zarówno w przypadku zakończonych programów, jak i tych prowadzonych nadal, zwracano uwagę na konieczność ich odpowiedniego dostosowania do potrzeb nauczycieli i studentów; podkreślono też, że studenci oceniali pozytywnie zarówno programy, których kontynuacji zaprzestano, jak i te prowadzone nadal.

Komentarze wyłączone.