Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Techniczne aspekty długoterminowej archiwizacji: Recommended Format Specifications Biblioteki Kongresu

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Techniczne aspekty długoterminowej archiwizacji: Recommended Format Specifications Biblioteki Kongresu została wyłączona

Misją Biblioteki Kongresu jest gromadzenie, długotrwałe przechowywanie i udostępnianie obecnym i przyszłym pokoleniom krajowego i światowego dorobku twórczego. Kształtowanie tak bogatej, cechującej się wysoką jakością i wszechstronnej kolekcji wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy dziedzinowych, księgarskich i językowych ekspertów, lecz również doskonałej znajomości technicznych aspektów produkcji dzieł twórczych, w tym charakterystyki fizycznych i cyfrowych nośników i formatów, w jakich są zapisywane, oraz umiejętności identyfikacji formatów cechujących się trwałością i nadających się najlepiej do gromadzenia na szeroką skalę i długotrwałej archiwizacji. Aby ułatwić to zadanie, w BK opracowano dokument zawierający wytyczne na temat polecanych standardów zapisu analogowych i cyfrowych obiektów: Recommended Format Specifications.

Dokument powstał z myślą o pracownikach tej instytucji, zajmujących się doborem pozycji do zbiorów, może być jednak wykorzystywany również przez dostawców, twórców, archiwistów, instytucje współpracujące z BK i inne biblioteki zainteresowane ochroną zbiorów i zapewnieniem do nich stałego i nieprzerwanego dostępu przyszłym pokoleniom. By zapewnić aktualność tej publikacji, BK ma co roku przeprowadzać proces jej ewaluacji i nowelizacji, oczekuje również informacji zwrotnych i komentarzy od wszystkich zainteresowanych stron.

Prace nad Recommended Format Specifications rozpoczęto w 2011 r. Wcześniej biblioteka korzystała z regulacji znanych jako Best Edition Statement (zasada najlepszego wydania) zawierających wytyczne dla wydawców i twórców deponujących i rejestrujących swoje dzieła w BK, zgodnie z wymogami ustawy o prawie autorskim. Jako że zalecenia te nie obejmowały treści cyfrowych (za wyjątkiem seriali online), zdecydowano się na opublikowanie nowych specyfikacji, obejmujących formaty elektroniczne, i mających zachęcić wydawców i twórców do korzystania z najbardziej trwałych form zapisu, ułatwiających, w długofalowej perspektywie, przechowywanie i udostępnianie rejestrowanych na nich treści. BK zidentyfikowała 6 podstawowych kategorii dorobku twórczego: utwory tekstowe i kompozycje muzyczne; stałe obrazy; utwory audio; obrazy filmowe; oprogramowanie, gry elektroniczne i aplikacje edukacyjne, zbiory i bazy danych. Dla każdej z nich określono ułatwiające identyfikację wymogi techniczne, oraz przedstawiono, w formie traktowanych elastycznie hierarchii odpowiednie dla różnego typu potrzeb BK charakterystyki techniczne i fizyczne. Każda z kategorii dzielona jest na dwie podkategorie, zgodnie ze specyfiką ujętych w nich dzieł (drukowane teksty i cyfrowe teksty, fotografia drukowana i cyfrowa, filmy na materialnym nośniku (cyfrowym i analogowym) i niezależne od nośnika itp.). Parametry techniczne lub formaty plików oznaczone jako „preferowane”, uznawane są przez BK za promujące długotrwałe zachowanie i dostęp, natomiast te z etykietą „akceptowalne” – za spełniające do pewnego stopnia wymogi wieczystej archiwizacji. W artykule omówiono szczegółowo proces tworzenia rekomendacji,  cele i możliwe zastosowania tych wytycznych oraz plany dalszych prac nad ich rozwojem.

Komentarze wyłączone.