Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Nichesourcing : nowa forma współpracy naukowo-badawczej w Bibliotece Narodowej Finlandii

Autor: Marta Elas,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki, Dostęp do publikacji

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Nichesourcing : nowa forma współpracy naukowo-badawczej w Bibliotece Narodowej Finlandii została wyłączona

Biblioteka Narodowa Finlandii (BNF) prowadzi od 2012 r. Projekt Digitalizacji Języków Pokrewnych (Digitisation Project of Kindred Languages), którego celem jest przeniesienie na formę cyfrową i opublikowanie online w wolnym dostępie, na otwartej platformie DSpace, ok. 1200 książek i ponad 100 tytułów czasopism w różnych, w tym zagrożonych językach z rodziny uralskiej. Powstała w jego ramach kolekcja ugrofińska (Fenno-Ugrica) zawiera obecnie ponad 110 tys. stron książek i ok. 90 tys. stron czasopism dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od ich miejsca pobytu. Projekt jest wspierany finansowo przez Fundację Kone i stanowi część jej programu językowego koncentrującego się na dokumentacji rzadkich języków ugrofińskich, fińskiego i języków mniejszości narodowych Finlandii. Docelowo, udostępnione materiały mają stanowić największy na świecie zasób w językach uralskich. NBF chce również zapewnić użytkownikom Fenno-Ugrica narzędzia umożliwiające prowadzenie badań lingwistycznych, interaktywne wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów i wspieranie nauki obywatelskiej (ang. citizen science), wykorzystując w tym celu społecznościowe innowacje i nowe formy partnerstwa.

Aby poprawić użyteczność surowych danych i usprawnić poprawę błędów oprogramowania OCR, BNF opracowała edytor OCR o otwartym kodzie źródłowym, ułatwiający redakcję maszynowo kodowanego tekstu na potrzeby badań lingwistycznych. Filtrowanie cyfrowych treści do celów badawczych (większość to publikacje wydane w latach 20. i 30. ubiegłego wieku, w okresie zmian norm ortograficznych i wprowadzania nowych pojęć i koncepcji) byłoby jednak zadaniem przekraczającym możliwości biblioteki, zdecydowano się więc na szukanie pomocy u użytkowników. Tradycyjne metody crowdsourcingu okazały się w przypadku tego projektu mało przydatne, m.in. z tego względu, że zaplanowane prace wymagały zaawansowanej, specjalistycznej wiedzy. Nichesourcing to specyficzny typ posiłkowania się mądrością tłumu, w którym zadania rozdysponowuje się nie w społeczności anonimowych użytkowników Internetu, lecz w małych, „niszowych” grupach specjalistów, które mogą czerpać z ich ukończenia wymierne korzyści, i jednocześnie działać altruistycznie dla dobra ogółu. W przypadku projektu BNF, zadania te polegały m.in. na korekcie, przy użyciu edytora OCR, i gromadzeniu słów z określonych, wymagających uzupełnienia luk dziedzin (np. pojęć anatomicznych w języku górnomaryjskim, czy poprawionych słów w języku ingryjskim dodawanych do dostępnego publicznie słownika online), a celem nawiązanej współpracy stała się ochrona zagrożonych języków, zachowanie językowej różnorodności i służenie nauce oraz społeczeństwu.

Komentarze wyłączone.