Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Ewaluacja semantycznego wyszukiwania w repozytoriach cyfrowych: studium przypadku Dspace

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Ewaluacja semantycznego wyszukiwania w repozytoriach cyfrowych: studium przypadku Dspace została wyłączona

Przydatność sieciowej infrastruktury edukacyjnej i cyfrowych repozytoriów zależy w dużej mierze od sposobu organizacji ich kolekcji, pozwalającego na skuteczne rozpowszechnianie, utrzymywanie i ochronę gromadzonych zasobów, a wykorzystanie technologii semantycznych i inteligentnych powiązań metadanych otwiera nowe możliwości w zakresie wyszukiwania i pozyskiwania treści w bibliotekach cyfrowych, zgodnie z ich znaczeniem i zadanym przez użytkownika kontekstem.
Pomiar efektywności tego procesu jest utrudniony ze względu na jego specyfikę i wymogi, więc aby ułatwić to zadanie autorzy zaprezentowali metodologię mającą umożliwić pragmatyczną ewaluację wyników semantycznego wyszukiwania w sieciowych repozytoriach, testując zgodnie z jej założeniami skuteczność opracowanej przez siebie, otwartej wtyczki semantycznego wyszukiwania dla Dspace – jednego z najpopularniejszych na świecie, darmowych systemów zarządzania treścią, udostępnianych na zasadach open source.

W pierwszej części artykułu omówiono charakterystykę i możliwości semantycznego wyszukiwania w repozytoriach na platformie Dspace, w kolejnych przedstawiono ramy teoretyczne badania i przyjęte wymogi ewaluacji (zaliczono do nich doświadczenie i wykształcenie użytkowników, strukturę i jakość metadanych, potrzebę wnioskowania i wartość dodaną) oraz odpowiadające im kryteria oceny, powiązane z: wpływem zmiennych demograficznych na zachowania i wyniki użytkowników, powodami niepowodzeń systemu, jego przyjaznością i intuicyjnością obsługi, postrzeganiem możliwości i charakteru semantycznego wyszukiwania, sugestiami i wnioskami dotyczącymi ulepszeń wtyczki, czasem odpowiedzi, liczbą rezultatów oraz długością i typem zapytania. Następnie scharakteryzowano szczegółowo poszczególne etapy ewaluacji (w tym wyniki sondażu przeprowadzony wśród użytkowników systemu i analizy danych statystycznych dotyczących faktycznych zapytań zarejestrowanych w systemie) oraz wykorzystywane w nich procedury. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że proponowane podejście poprawia znacząco efektywność wyszukiwania treści i w porównaniu z tradycyjnym wyszukiwaniem przez słowa kluczowe oferuje nowe możliwości pozyskiwania informacji; może też być przydatne zarówno dla niedoświadczonych użytkowników, jak i ekspertów.

Komentarze wyłączone.