Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Researching the Information Commons (RIC) – projekt wspólnej sieci badawczej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Informacja naukowa, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Dostęp do publikacji, Własność intelektualna

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Researching the Information Commons (RIC) – projekt wspólnej sieci badawczej została wyłączona

Zreferowano powstanie i rozwój inicjatywy Wydziału Nauki o Informacji Uniwersytetu Curtin (Australia), mającej na celu stworzenie sieci online pn. RIC – Researching the Information Commons, skupiającej naukowców zainteresowanych badaniem różnych aspektów tzw. wspólnot informacyjnych (information commons) (IC), rozumianych nie tylko jako tworzone w bibliotekach na całym świecie, publicznie dostępne centra zintegrowanych usług i przestrzeni informacyjno-edukacyjnych (zob. BABIN 2010/1/46, BABIN 2010/3/185), ale także w szerszym ujęciu – problematyki wspólnego wykorzystywania i zarządzania dobrami publicznymi (w tym dobrami kultury i dorobkiem naukowym i intelektualnym) oraz wartości współpracy w tym zakresie. Dla potrzeb tej społeczności badawczej uruchomiono stronę internetową RIC: infocommons.curtin.edu.au

W artykule, odwołując się m.in. do słynnego eseju Garretta Hardina The Tragedy of the Commons (Tragedia wspólnoty) z 1986 r, przedstawiono różne sposoby ujmowania IC oraz reprezentacje IC w badaniach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej i odpowiadające im obszary badawcze (informacja w domenie publicznej, ponowne wykorzystywanie informacji, sposoby zapewniania dostępu do informacji, zagrożenia dla IC i in.). Omówiono też zasady współpracy w sieci RIC (otwartość i zbieranie opinii, wspólne podejmowanie decyzji, różnorodność w obrębie wspólnoty, honorowanie społecznej i prawnej równości członków, wspieranie kontaktów między IC), mającej w założeniu jej inicjatorów funkcjonować per se jako IC, cele tej inicjatywy (stymulowanie badań i debat, podnoszenie świadomości nt. mechanizmów powstawania i ograniczania IC, szukanie rozwiązań dotyczących powiązanych z tym kwestii i in.), funkcje i rozwój strony internetowej RIC oraz dotychczasowe efekty współpracy członków grupy.

Komentarze wyłączone.