Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Nowa ustawa edukacyjna w Stanach Zjednoczonych i jej znaczenie dla bibliotek szkolnych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Nowa ustawa edukacyjna w Stanach Zjednoczonych i jej znaczenie dla bibliotek szkolnych została wyłączona

Pod koniec 2015 r., prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama podpisał ustawę pn. Every Student Succeeds Act (ESSA), określającą cele szkolnictwa na poziomie podstawowym i średnim, i będącą jednocześnie pierwszą od 50 lat federalną legislacją zabezpieczającą federalne fundusze dla bibliotek szkolnych, w celu poprawy jakości ich usług i zasobów. Jednym z założeń tego projektu jest zapewnienie wszystkim uczniom w Stanach Zjednoczonych materiałów i programów bibliotecznych mogących pomóc w zdobyciu kompetencji cyfrowych niezbędnych w XXI w. Pracowali nad nim wspólnie przedstawiciele obu partii – republikańskiej i demokratycznej, a po długim procesie negocjacji zyskał on akceptację obu izb amerykańskiego parlamentu. W artykule przybliżono zapisy tej reformy istotne z punktu widzenia bibliotek i bibliotekarzy.

Biblioteki szkolne w Stanach Zjednoczonych borykały się przez ostatnie dekady z negatywnymi konsekwencjami dużych cięć budżetowych, w tym z niedoborami personelu oraz brakiem środków na zakup nowości i utrzymanie technologicznej infrastruktury, a część z nich została z tego powodu zamknięta (por. [1] [2], [3], [4], [5]).  W nowych przepisach określono m.in. możliwości przeznaczania środków federalnych na prowadzone w bibliotekach programy edukacyjne, integrację nowych rozwiązań technologicznych i nowe media. Ograniczono też rolę władz centralnych w kształtowaniu polityki edukacyjnej, przekazując stanowym i okręgowym agencjom szkolnym uprawnienia związane z opracowywaniem własnych strategii rozwoju efektywnych programów szkolnych i bibliotecznych oraz określaniem sposobów wydatkowania przyznanych środków, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, w tym także – potrzeb dzieci z rodzin o niskich dochodach i ze środowisk defaworyzowanych. Po raz pierwszy również, ustawowo zaliczono bibliotekarzy do wyspecjalizowanego personelu wspierającego cele dydaktyczne (co zwiększa szanse na zapewnienie etatów dla certyfikowanych bibliotekarzy w każdej szkole) i uznano tym samym wpływ podejmowanych przez nich działań na poziom szkolnych osiągnięć uczniów. Zabezpieczono poza tym wsparcie dla programów poprawy efektywności działań bibliotek, m.in. przez rozwój zawodowy ich pracowników, zapewnienie dostępności sieci i pozyskiwanie aktualnych materiałów. Wg bibliotekarzy i organizacji bibliotecznych lobbujących za wprowadzeniem tych zmian, dzięki ESSA, znaczenie i rola bibliotek w systemie szkolnictwa zostały wreszcie uznane i docenione, instytucje te będą też mogły skuteczniej realizować zadania związane ze wspieraniem programów nauczania oraz tworzeniem środowiska edukacyjnego pozwalającego uczniom na odkrywanie i doskonalenie ich zainteresowań, umiejętności i pasji.

Komentarze wyłączone.