Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Masowe odwrócone lekcje: projektowanie i wdrażanie programu edukacji informacyjnej dla dużych grup studentów

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Masowe odwrócone lekcje: projektowanie i wdrażanie programu edukacji informacyjnej dla dużych grup studentów została wyłączona

Ceniony w pedagogice model odwróconego nauczania (zob. babin.bn.org.pl/?p=2164) zaczyna być także wykorzystywany w środowisku bibliotek akademickich, gdyż pozwala na obejście ograniczeń jednorazowych szkoleń bibliotecznych dla nowych użytkowników, daje też studentom możliwość przejęcia kontroli nad procesem uczenia się oraz włączenia w pełniejszym zakresie nowo nabytych umiejętności i informacji do swojej bazy wiedzy. Założeniem odwróconych metod (ang. flipped classroom) jest zapoznawanie się przez studentów z materiałami instruktażowymi (najczęściej w formie filmów dostępnych online) przed pojawieniem się na zajęciach. W ich trakcie, uczestnicy mają natomiast szansę na wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości i sprawdzenie, jak można wykorzystać w praktyce obejrzane wcześniej informacje. W tym kontekście prowadzący szkolenia uczestniczą w nich bardziej w roli przewodników w procesie poznawczym, a nie wykładowców. W artykule opisano i przeanalizowano, w jaki sposób można efektywnie „odwrócić” jednorazowe sesje przysposobienia bibliotecznego dla dużych grup odbiorców i wprowadzić techniki aktywnego uczenia się jako część programu zajęć zarówno w wersji tradycyjnej, jak i zdalnej.

Przedyskutowano w nim również wyzwania związane z wykorzystywaniem odwróconego nauczania na zbiorowych kursach dla nowych studentów i sprawdzono możliwości używania nowych technologii do ułatwienia integracji z procesem dydaktycznym komponentów aktywnego uczenia się. W pierwszej części artykułu autorka omawia wyniki przeglądu piśmiennictwa poświęconego zastosowaniom flipped classroom (FC) w szkolnictwie wyższym (por. babin.bn.org.pl/?p=3382), z perspektywy edukacji bibliotecznej i informacyjnej oraz masowych wykładów (w grupach powyżej 100 osób). W dalszych – analizuje prezentowane w nim studia przypadków, a następnie omawia własne doświadczenia zebrane w trakcie organizacji zajęć z edukacji informacyjnej w bibliotekach Oakland University (Stany Zjednoczone), pod kątem struktury i planu sesji oraz metod implementacji FC, dokonując syntezy praktycznych informacji, pomocnych przy opracowywaniu podobnego typu szkoleń. Przybliża również, w jaki sposób można radzić sobie z trudnościami i ograniczeniami związanym ze stosowaniem tego modelu, dowodząc, że odpowiednie wcześniejsze przygotowanie zajęć zgodnie z obowiązującymi standardami edukacyjnymi, zdobycie akceptacji kadry naukowej uczelni dla metod FC, zaangażowanie jej w proces planowania celów i zawartości treściowej odwróconych sesji oraz w ich realizację, a także odpowiednie wykorzystanie technologii (w tym przypadku bibliotecznego modułu platformy Moodle) są w stanie zagwarantować powodzenie takiego podejścia.

Komentarze wyłączone.