Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Definiowanie sieci 3.0: szanse i wyzwania

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Definiowanie sieci 3.0: szanse i wyzwania została wyłączona

Koncepcja Web 3.0 zakłada całkowitą rekonstrukcję Internetu i infrastruktury teleinformatycznej i z pewnością zmieni sposób komunikacji w przestrzeni wirtualnej oraz sposób wykorzystywania informacji do prowadzenia działalności zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Ponieważ współczesne organizacje działają w mocno stechnicyzowanym środowisku, warto, by zaczęły się przygotowywać na zmiany towarzyszące wprowadzaniu technologii semantycznych, zanim idea trzeciej wersji sieci www zostanie zrealizowana w praktyce, gdyż w przeciwnym wypadku mogą w przyszłości stracić konkurencyjność i nie być w stanie realizować potrzeb użytkowników. Aby ułatwić specjalistom IT, menedżerom oraz ekspertom z sektorów powiązanych z zarządzaniem danymi i informacją określenie potencjalnych możliwości związanych z rozwojem tego projektu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z aplikacji 3.0, autorzy podjęli próbę zdefiniowania nowej formy globalnej sieci komputerowej i przedyskutowania stanowiących jej podstawę technologii. Przedstawili również możliwy wpływ ewolucji Internetu na działania i procedury organizacji i firm oraz szanse i wyzwania wynikające z wdrażania modelu 3.0.

Przeprowadzili w tym celu przeglądu literatury przedmiotu, analizując artykuły wydane w akredytowanych czasopismach naukowych, raporty i publikacje sieciowe z lat 1996-2014. Zbiór tekstów do badania wybrano przeszukując elektroniczne bazy danych (w tym IEEE Xplore, Gartner, Elsevier i Emerald oraz Google Scholar) przy użyciu różnych kombinacji słów kluczowych, i zidentyfikowano na tej podstawie 110 artykułów i wpisów internetowych. Po sprawdzeniu ich streszczeń, próbę zawężono do 55 pozycji, analizując ich zawartość i prezentując zebrane wnioski.

Przy omawianiu wyników dokonanej analizy omówiono ewolucję sieci ww w aspekcie historycznym, przytaczając jej definicje od statycznego modelu 1.0 przez interaktywny internet 2.0 po model sieci semantycznych, zakładający zdolność maszyn do rozpoznawania znaczenia informacji i opisujących je metadanych, kategoryzowania treści oraz pozyskiwania informacji kontekstowych w sposób podobny do ludzkiego. Ma to pozwolić na stworzenie globalnego repozytorium powiązanych wzajemnie danych, które niezależnie do formatu będą mogły być przekazywane, wymieniane i rozumiane przez dowolne urządzenie w dowolnej sieci. Technologie sieci 3.0 podzielono na trzy kategorie: identyfikatorów (URI, URL), struktur (metadane, RDF – Resource Description Framework, RDFS – Resource Description Framework Schema, programy inteligentnych agentów), języki (XML, SOAP – Simple object access protocol, SPARQL – Structured query language and Protocol and RDF Query Language, OWL – Ontology Web Language), przybliżając funkcje i mechanizmy działania każdej z nich.

Za jedną z głównych zalet ewolucji sieci www uznano autonomiczną integrację danych i usług, zwiększająca dotychczasowe możliwości sieciowych serwisów, w tym wyszukiwarek, technologii big data, systemów zarządzania wiedzą, serwisów e-learningowych oraz narzędzi badawczych i marketingowych, a także pozwalającą na tworzenie nowych funkcji. Zagrożenia związane z wdrażaniem technologii 3.0, w tym z postępującą personalizacją zawartości sieci i coraz większą dostępnością danych, mają dotyczyć głównie kwestii nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych i poufnych informacji i manipulowania danymi w czasie ich przesyłania w sieci, autonomicznego podejmowania działań i rozwoju szkodliwych skryptów i języków programowania – w tekście scharakteryzowano typy i specyfikę złośliwych ataków elektronicznych. W zakończeniu podkreślono, że Internet jest najszybciej rozwijającym się medium w dziejach ludzkości, a jego ewolucja do formy 2.0 zaskoczyła wiele firm i instytucji, co odbiło się na ich pozycji i wynikach. Aby historia ta się nie powtórzyła, należy gromadzić wiedzę na temat nowych możliwości inteligentnego przetwarzania informacji stwarzanych przez technologie 3.0 i znać zasady ich funkcjonowania.

Komentarze wyłączone.