Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Zmieniające się czasy i wymagania: implikacje dla edukacji bibliotekoznawczej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Zmieniające się czasy i wymagania: implikacje dla edukacji bibliotekoznawczej została wyłączona

Debaty na temat zasadności odchodzenia od typowo zawodowej, bibliotecznej orientacji studiów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN) na rzecz bardziej teoretycznego, bazującego na badaniach ukierunkowania tzw. „szkół informacji” bądź podejścia wielodyscyplinarnego, skoncentrowanego na konkretnych aspektach bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej, toczone są od ponad 20 lat. Wspólnym mianownikiem tych dyskusji jest akcentowanie potrzeby zmian programów nauczania BIN, pociągających za sobą konieczność reorganizacji, integracji bądź łączenia wydziałów BIN z innymi jednostkami oraz dostosowywanie ich do potrzeb współczesnego rynku pracy. W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego sposobów udoskonalania kierunku BIN na jednej z amerykańskich uczelni, w celu umożliwienia studentom nabycia wiedzy i kwalifikacji niezbędnych w zawodach związanych z tą szybko ewoluującą dziedziną.

Autorów interesowała w szczególności identyfikacja czynników koniecznych do stworzenia wysokiej jakości studiów bibliotekoznawczych akredytowanych przez ALA, powodów przyznania badanemu kierunkowi BIN drugi raz z rzędu 3-letniej warunkowej akredytacji oraz najwłaściwszych sposobów rozwijania programów nauczania, mających przygotowywać studentów do kariery w BIN. Dane do analizy zebrano jesienią 2008 r. na podstawie przeglądu piśmiennictwa poświęconego omawianym zagadnieniom oraz przy pomocy sondaży, grup fokusowych i wywiadów badających oczekiwania i nastawienia wobec oferowanych ram kształcenia z zakresu BIN, wśród pracodawców oraz 117 absolwentów, pracowników, wyższego kierownictwa, wykładowców i studentów BIN na średniej wielkości uczelni z południowego wschodu Stanów Zjednoczonych.

Głównym problemem wskazanym zarówno przez ALA w procesie oceny jakości kształcenia, jak i przez wszystkie grupy respondentów okazał się brak systematycznego planowania programów nauczania i niedostateczna liczba wykwalifikowanej kadry naukowej w stosunku do liczby studentów. Wszyscy badani uznali też za pożądane utrzymanie tradycyjnych ram kształcenia BIN i równoważenie w programach nauczania elementów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz kładzenie większego nacisku na aspekty technologiczne i wykorzystanie technologii w bibliotekach. Pracodawcy (głównie przedstawiciele bibliotek publicznych) zaliczali do najbardziej istotnych kwalifikacji absolwentów właśnie znajomość nowych technologii i umiejętności interpersonalne (komunikacja i obsługa klienta w kontekście BIN). We wnioskach podkreślono istotną rolę procesu akredytacji mającego, w szerszym kontekście, gwarantować współpracę między wszystkimi grupami interesu związanymi z danym wydziałem i wypracowanie wysokiej jakości oferty edukacyjnej, spełniającej oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron i umożliwiającej osiąganie wysokich wyników nauczania

Komentarze wyłączone.