Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Ocena praktycznych zastosowań technologii Sieci Semantycznej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Informacja naukowa, Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Ocena praktycznych zastosowań technologii Sieci Semantycznej została wyłączona

Omówiono badanie poświęcone ewaluacji praktycznych zastosowań narzędzi i technologii Sieci Semantycznej (SS) oraz stopnia ich adaptacji w sektorze informacyjnym i komunikacyjnym w UE. Przedstawiono także prognozy dotyczące przyszłego rozwoju SS, uwzględniając aspekty takie jak dostępność treści, współoperatywność, normalizacja i stabilność języków SS, skalowalność i powszechne przyjęcie tego systemu. Przeanalizowano w tym celu wiele różnorodnych źródeł, w tym raporty projektów finansowanych przez Komisję Europejską w 6. i 7. Programie Ramowym UE, artykuły i wykłady z prestiżowych czasopism naukowych i konferencji, dokumentację nt. aplikacji SS czołowych dostawców oprogramowania i społeczności open source oraz zalecane i powstające standardy jednostki normalizacyjnej W3C i jej zasoby dotyczące studiów przypadku SS i przykładów wykorzystania jej prototypowych systemów

 

Próbowano określić na tej podstawie m.in. najczęściej wykorzystywane i najbardziej zaawansowane technologie SS, podstawowe obszary ich implementacji (głównie integracja danych i poprawa wyszukiwania), korzyści płynące z ich wdrażania oraz wkład europejskiej społeczności badawczej w rozwój SS. Z dokonanej przez autorów analizy wynika, że technologie semantyczne w ostatnich latach stopniowo znajdują akceptację i praktyczne zastosowania zarówno w świecie nauki, jak i biznesu. W3C wraz z uniwersytetami i organizacjami badawczymi z sektora IT i we współpracy z głównymi firmami informatycznymi i rządowymi agencjami zaakceptowały już wiele wytycznych, specyfikacji, protokołów, programów i narzędzi, stanowiących podstawę realizacji modelu SS. Najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa angażują się też w projekty badawcze poświęcone technologiom semantycznym, wypracowują nowe modele biznesowe i wprowadzają coraz więcej rozwiązań ułatwiających dzielenie się danymi i ich ponowne wykorzystywanie, usprawniających współoperatywność oraz wyszukiwanie i pozyskiwanie treści. Zdaniem autorów można więc stwierdzić, że Sieć Semantyczna nie jest jedynie modnym projektem badawczym, a powoli staje się rzeczywistością

Komentarze wyłączone.