Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Próba pomiaru wpływu bibliotek społeczność : badania prowadzone przez władze departamentu Val-d’Oise

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Próba pomiaru wpływu bibliotek społeczność : badania prowadzone przez władze departamentu Val-d’Oise została wyłączona

Przeprowadzone w Hiszpanii badania korzyści ekonomicznych, jakie przynoszą społeczności biblioteki wykazały, że każde 1 euro zainwestowane w usługi biblioteczne może przynieść po pewnym czasie 2, do 3,8 euro zysku. Rada Departamentu Val-d’Oise, położonego w pobliżu Paryża, postanowiła zbadać jak kształtuje się polityka bibliotek w zakresie świadczenia usług i podejmowania działań mających wpływ na rozwój ekonomiczny i społeczny regionu i w jakim zakresie biblioteki realizują cele, które przekładają się na wzrost gospodarczy ich otoczenia.

Ze 128 bibliotek departamentu wybrano 13 placówek biorąc pod uwagę takie kryteria jak ich lokalizacja, uprzemysłowienie okolicy, demografia, środowisko kulturowe (księgarnie, galerie, teatry). Do tych bibliotek wysłano w grudniu 2015 r. ankietę e-mail prosząc o wyszczególnienie prowadzonych przez nie usług i działań i programów w czterech zakresach tematycznych: 1) problemy społeczne (w jaki sposób biblioteki wspierają procesy integracji społecznej i walki z bezrobociem oraz wpływają na poprawę jakości życia obywateli); 2) kwestie ekonomiczne (działania na rzecz rozwoju lokalnego biznesu i osób już pracujących, wpływanie na zwiększenie atrakcyjności regionu); 3) edukacja (wspieranie nauki szkolnej i ustawicznego kształcenia się); 4) kultura (imprezy kulturalne, wspieranie uczestnictwa w kulturze).

Po przeanalizowaniu wyników ankiety postanowiono, w okresie od stycznia do września 2016 r., przeprowadzić jeszcze dodatkowo wywiady z personelem bibliotek skutecznie realizujących programy w zakresie badanej tematyki oraz z użytkownikami wytypowanych placówek. Przy ostatecznych wnioskach uwzględniane też będą informacje medialne o realizowanych projektach i powiązane z nimi dokumenty. Uzyskane wyniki pozwolą na ocenę wpływu bibliotek na rozwój regionu, ustalenie mierników tego wpływu, priorytetów oraz ułatwią optymalne finansowanie poszczególnych placówek przez władze lokalne. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie zwrotu nakładów na biblioteki poprzez szybsze bogacenie się ludności i wzrost atrakcyjności regionu.

Komentarze wyłączone.