Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Rzeczywistość rozszerzona a aplikacje mobilne: o czynnikach sukcesu z perspektywy użytkownika

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Badania użytkowników

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Rzeczywistość rozszerzona a aplikacje mobilne: o czynnikach sukcesu z perspektywy użytkownika została wyłączona

Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality), integrująca świat realny z generowaną komputerowo rzeczywistością wirtualną, poprzez „nakładanie” wirtualnych informacji i obrazów na rzeczywiste obiekty rejestrowane np. przez obiektyw telefonu, została uznana kilka lat temu przez wielu specjalistów za jedną z 10 najbardziej obiecujących technologii, m.in. w zakresie perspektyw inwestycyjnych i możliwości zastosowań w dziedzinach takich jak medycyna, edukacja (por. babin.bn.org.pl/?p=2201, babin.bn.org.pl/?p=3010), muzealnictwo, rozrywka czy robotyka. Na całym świecie zaczęto też aktywnie rozwijać informacyjne serwisy i aplikacje AR dla posiadaczy smartfonów. Mimo rozbudzonych oczekiwań, na koreańskim rynku, część komercyjnych przedsięwzięć tego typu upadło lub zakończyło działalność, głównie ze względu na niski stopień wykorzystania. Los tych projektów skłonił badaczy do analizy czynników mogących mieć wpływ na utrzymanie intencji używania oprogramowania AR. Większość podobnych prac badawczych koncentrowała się dotąd na aspektach technicznych. Autorzy postanowili skupić się na zbadaniu czynników sukcesu aplikacji AR z perspektywy odbiorcy. Ich celem było poszerzenie wiedzy na temat zachowań informacyjnych użytkowników korzystających z aplikacji AR dla urządzeń mobilnych oraz przedstawienie praktycznych rekomendacji mających poprawić perspektywy utrzymania zaangażowania klientów takich systemów.

W artykule omówiono rodzaje mobilnych aplikacji wykorzystujących AR i zasady ich działania oraz kryteria jakości tej technologii, przybliżono także teorie motywacji związane z wykorzystywaniem systemów informacyjnych. Następnie omówiono przyjęty w badaniu, kompleksowy model badawczy, obejmujący założenia teorii akceptacji technologii (ang. Technology Acceptance Model – TAM), modelu oczekiwania-potwierdzenia (ang. Expectation-Confirmation Model – ECM) i teorii motywacji. W empirycznej części projektu sprawdzano wzajemne relacje między wymienianymi w powyższych koncepcjach potencjalnymi czynnikami determinującymi intencję dalszego korzystania z AR, takimi jak jakość informacji, interaktywność, jakość wizualna, postrzegana użyteczność, postrzegane zadowolenie i satysfakcja.

Dane do analizy zebrano korzystając z sondażu skierowanego do koreańskich użytkowników smartfonów, przeprowadzonego w połowie 2013 r. na próbie 1200 osób. W grupie tej, 200 respondentów potwierdziło znajomość i używanie aplikacji AR. Po odrzuceniu 22 niepełnych odpowiedzi, w dalszej analizie uwzględniono 178 ankiet. W każdej z nich, badanych proszono o ocenę zawartych stwierdzeń dotyczących AR według 7-stopniowej skali Likerta. Na podstawie statystycznych testów uzyskanych wyników ustalono, że najbardziej istotnym kryterium podtrzymującym chęć dalszego korzystania z AR i wpływającym na postrzeganie użyteczności tej technologii była jakość informacji i usług. Istotny okazał się również wpływ zmiennych takich jak interaktywność i jakość wizualna. Intencja związana z dalszym używaniem, podobnie jak satysfakcja z tego tytułu, okazały się także zależne w dużym stopniu od postrzeganej użyteczności, z kolei postrzegane zadowolenie nie uznano za czynnik mogący gwarantować utrzymanie się aplikacji AR na rynku. W zakończeniu podsumowano teoretyczne i praktyczne wnioski z badania, przedstawiono również zalecenia dla twórców oprogramowania przeznaczonego na smartfony, mogące wesprzeć rozwój programów AR zgodnie z ich dziedzinowym przeznaczeniem i z oczekiwaniami użytkowników.

Komentarze wyłączone.