Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Zachowanie treści na dyskach w zbiorach Biblioteki Brytyjskiej: doświadczenia z projektu Flashback

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Zachowanie treści na dyskach w zbiorach Biblioteki Brytyjskiej: doświadczenia z projektu Flashback została wyłączona

Cyfrowe zbiory Biblioteki Brytyjskiej (BB) są bardzo zróżnicowane i obejmują elektroniczne kopie istniejących zasobów (np. drukowanych książek, rękopisów i nagrań dźwiękowych) oraz błyskawicznie rosnącą liczbę treści powstałych w formie cyfrowej (ang. born-digital), archiwizowanych m.in. na mocy obowiązującej od 2013 r. nowelizacji prawa o egzemplarzu obowiązkowym, rozszerzającej jego zapisy na materiały niedrukowane, w tym czasopisma elektroniczne, ebooki i dokumenty sieciowe pozyskiwane z brytyjskiej domeny. Na mniejszą skalę, Biblioteka gromadzi również cyfrowe i hybrydowe materiały w postaci osobistych prac i archiwów. Jednym z wyzwań stojących przed BB jest zachowanie cyfrowych treści zapisanych na wymiennych nośnikach starszego typu, takich jak dyskietki, płyty CD i DVD, które wpłynęły przed wprowadzeniem wykorzystywanej obecnie infrastruktury ochrony cyfrowej i stosowanych procedur. W artykule omówiono założenia, przebieg i wyniki realizowanego w BB projektu Flashback, mającego na celu trwałe zabezpieczenie i udostępnianie plików przechowywanych w formie oryginalnej na fizycznych mediach (dyskach magnetycznych i optycznych), narażonych na postępującą degradację.

Zadaniem zespołu oddelegowanego do projektu było zgromadzenie danych empirycznych, które pomogłyby w wyborze najbardziej odpowiednich metod długookresowego zabezpieczenia zawartości płyt i dyskietek. W szczególności, skupiono się nad wypracowaniem procedur archiwizacji na poziomie zapisu jednego bitu, testowaniem procesów mających pozwolić na dostarczanie do komputerów w czytelniach BB faktycznych odwzorowań treści z przestarzałych nośników i stworzeniem rekomendacji dotyczących wykorzystania procedur przyjętych w fazie pilotażowej w późniejszej, codziennej pracy, z uwzględnieniem kosztów prowadzonych operacji.

Autorzy omówili szczegółowo przebieg i wyniki testów mających udowodnić możliwość realizacji przyjętej koncepcję archiwizacji. Weryfikowano ją na hybrydowej kolekcji zawierającej nośniki gromadzone jako elementy dołączane do fizycznych, opublikowanych egzemplarzy, takich jak książki czy czasopisma. Etap ten realizowano od czerwca 2015 do lutego 2016 r. Obejmował on m.in. wstępne profilowanie zasobu (określenie cech takich jak format nośnika, format plików, pierwotne środowisko techniczne (system operacyjny i sprzęt odtwarzający) i typ treści), dobór próby badawczej – znalazło się w niej 50 tytułów zapisanych na płytach CD i DVD oraz dyskietkach (3,5 calowe i 5,25-calowe), pochodzących z lat 1980-2010, oraz ekstrakcję treści z dysków, a następnie – eksperymenty z wyborem i stosowaniem różnych podejść do zachowania zawartości nośników, obejmujących zarówno emulację, jak i migrację. W podsumowaniu przedstawiono wyniki uzyskane z wykorzystaniem tych metod dla różnego typu materiałów i środowisk oraz plany związane z realizacją drugiej fazy projektu Flashback, obejmującej znacznie większą grupę materiałów i uwzględniającej dodatkowe praktyczne zagadnienia, związane m.in. z używaniem ekstrahowanych treści w czytelniach.

Komentarze wyłączone.