Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Trendy rozwoju zasobów naukowych w Rosji, Europie Środkowo-Wschodniej i Eurazji: implikacje dla usług informacyjnych i dzielenia się zasobami

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Trendy rozwoju zasobów naukowych w Rosji, Europie Środkowo-Wschodniej i Eurazji: implikacje dla usług informacyjnych i dzielenia się zasobami została wyłączona

W ciągu ostatnich 20 lat, biblioteki publiczne, regionalne, akademickie i narodowe w Rosji, Europie Wschodniej i Eurazji rozbudowały unikalne zbiory źródeł naukowych online (portali dziedzinowych, przewodników badawczych, archiwów cyfrowych, repozytoriów instytucjonalnych, baz abstraktów i indeksowanego piśmiennictwa, katalogów ogólnych i dziedzinowych itp.), które stały się istotnymi narzędziami dla społeczności naukowej na całym świecie. Transformacje związane z rozwojem infrastruktur informacyjnych i zarządzaniem wiedzą wymusiły opracowanie nowych modeli usług, wprowadzających materiały online do konsultacji badawczych, dzielenia się zbiorami i środowisk edukacyjnych; zapewniły też specjalistom informacji naukowej dodatkowe narzędzia świadczenia usług lokalnie i zdalnie.

W artykule przeanalizowano czynniki kryjące się za tymi przeobrażeniami, typy zasobów produkowanych i wprowadzanych w bibliotekach, izbach książki i repozytoriach Centralnej Azji, Kaukazu i Europy Centralnej i Wschodniej oraz sposoby ich integracji z usługami informacyjnymi. Omówiono jak zamieniły one charakter działalności naukowej i sposób prowadzenia badań poświęconych tym regionom świata. Przybliżono następnie najnowsze trendy związane z tworzeniem bibliografii narodowych i rozwojem sieci zasobów naukowych online oraz strategie ich włączania do usług informacji naukowej. Przedyskutowano również możliwe modele współpracy z lokalnymi bibliotekami narodowymi i regionalnymi w celu wzmocnienia istniejących relacji partnerskich z bibliotekarzami – slawistami spoza analizowanych regionów, przybliżając m.in. inicjatywy z ostatnich lat, takie jak wspólne konferencje ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies) i CESS (Central Eurasian Studies Society) i bieżące działania oraz plany CLIR (Committee on Libraries and Information Reesources).

Komentarze wyłączone.