Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Transformacja biblioteki: strategie implementacji programu współpracy

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja, Szkolenie użytkowników

Tagi: , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

W debatach dotyczących przyszłości bibliotek szkół wyższych podkreśla się coraz częściej konieczność rozszerzania usług bibliotecznych m.in. o doradztwo dziedzinowe i szkolenia oraz wskazuje na znaczenie solidnych programów współpracy ze środowiskiem naukowym i studentami (ang. liason programs). W artykule omówiono piśmiennictwo poświęcone sposobom rozumienia zadań i ról bibliotekarzy dziedzinowych odpowiedzialnych za kontakty z kampusem oraz wspieranie misji naukowo-dydaktycznej uczelni, a także modele organizacji takiej współpracy i mierzenia jej wpływu na realizację celów instytucjonalnych. Przedstawiono również doświadczenia Uniwersytetu Maryland (UMD) związane z wprowadzaniem zmian organizacyjnych i rozwojem liaison program.

Proces restrukturyzacji rozpoczęto w bibliotekach UMD w 2012 r. od zatrudnienia 2 nowych prodziekanów ds. bibliotek i służb publicznych oraz powołania zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za opracowanie programu usług edukacyjnych, które będą świadczone przez bibliotekarzy delegowanych do współpracy z wydziałami (ang. liason librarians), nazywanych dalej bibliotekarzami dziedzinowymi (BD). Efektem jego prac był opublikowany rok później raport Liason Librarian Task Force 2012-2013, The University of Maryland Libraries, Final Report. Zdefiniowano w nim 5 głównych obszarów odpowiedzialności BD: gromadzenie, informacja naukowa, szkolenia, kontakty zewnętrzne oraz komunikacja naukowa / zarządzanie danymi. Określono również podstawowe kompetencje liason librarians i zarekomendowano stworzenie metod ewaluacji podejmowanych przez nich działań oraz planu ich promocji na terenie kampusu. Dokument ten stał się podstawą dalszego rozwoju programu współpracy. W jego ramach, wszystkich BD skupiono w jednym dziale o nazwie Badania i Edukacja (choć pozostali oni rozdzieleni między mniejszymi jednostkami administracyjnymi), co umożliwiło łatwiejszą koordynację ich pracy. W kolejnych latach wydano publikację definiującą podstawowe kwalifikacje BD (zarówno twarde, jak i miękkie), podjęto również prace nad formalizacją programu ich dokształcania i opracowaniem przewodnika szkoleń dla BD oraz stworzeniem modelu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Uruchomiono również strony promujące program współpracy oraz usługi bibliotekarzy odpowiedzialnych za kontakty z poszczególnymi wydziałami. Jedną z najbardziej widocznych nowych inicjatyw było w tym czasie otwarcie w jednej z bibliotek UMD Research Commons – przestrzeni naukowo-badawczej umożliwiającej studentom i wykładowcom wspólną pracę nad różnego typu projektami naukowymi, oferującej usługi wspierające zaawansowane badania na wszystkich poziomach procesu badawczego oraz fachową pomoc specjalistów dziedzinowych.

Autorka przybliżyła w tekście, w jaki sposób personel bibliotek UMD radził sobie z redefinicją realizowanych zadań i koniecznością spełniania nowych oczekiwań w związku z reorganizacją pracy BD, oraz jakie kroki podjęto by usprawnić proces transformacji, zapewnić sprawną komunikację i współpracę w nowym zespole oraz budowanie partnerskich relacji z różnymi jednostkami uczelni. Przedstawiła również dalsze planu rozwoju usług współpracy, zakładające m.in. opracowanie stałego modelu oceny efektów działalności dydaktycznej BD.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>