Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Ewaluacja otwartych czasopism naukowych przy użyciu technologii Sieci Semantycznej i kart wyników

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Dostęp do publikacji

Tagi: , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Ewaluacja otwartych czasopism naukowych przy użyciu technologii Sieci Semantycznej i kart wyników została wyłączona

Coraz większa liczba czasopism naukowych wykorzystuje Open Journal System (OJS) – platformę przeznaczoną do zarządzania procesem wydawniczym, od momentu przesłania artykułów przez autorów, przez proces recenzji, redakcji i publikacji. System ten znacząco ułatwia dystrybucję publikacji naukowych w wolnym dostępie, niewiele uwagi poświęcono jednak jak dotąd ewaluacji wykorzystania udostępnianych za jego pośrednictwem otwartych czasopism (OC). Choć rutynowo gromadzi się statystyki dotyczące wykorzystania cyfrowych publikacji z OC, są one rozproszone w repozytoriach, w różnych plikach o niestandardowej strukturze, i zbierane bez związku z celami ekonomicznymi. W efekcie, porównywanie danych statystycznych jest dla naukowców i użytkowników niełatwym zadaniem, trudno też szacować społeczny wpływ tytułów w wolnym dostępie i odpowiednio planować ich rozwój. Jako możliwe rozwiązanie tego problemu, autorzy zaproponowali do oceny i porównania OC kartę wyników – wykorzystywane w biznesie narzędzie monitorowania strategicznych celów organizacji, traktując jako podstawę pomiary statystyczne zgodne z normą ISO 2789:2013 (Informacja i dokumentacja — Międzynarodowa statystyka biblioteczna), oraz architekturę techniczną dla publikacji statystyk, bazującą na technologiach Linked Data, opracowanych przez Politechnikę w Quito (Ekwador) oraz hiszpańskie i ekwadorskie uczelnie wyższe.

W artykule omówiono krótko zasady oraz charakterystykę słowników i formatów stosowanych w mechanizmach Linked Data, a następnie przedstawiono proces opracowywania i publikacji karty wyników dla OC w Sieci Semantycznej, w sposób umożliwiający jej powiązanie z różnego typu zewnętrznymi zbiorami danych. Przedstawiono również karty wyników i mierniki wykorzystywane przy ewaluacji OC oraz zalecenia metodologiczne odnoszące się do działań na każdym etapie tych procesów. Proponowane podejście testowano na zbiorze danych odnoszących się do artykułów naukowych publikowanych w 2014 r. w jednym z uniwersyteckich tytułów (Revista Politécnica) wydawanych w Ekwadorze. Wykorzystano przy tym definicje kluczowych wskaźników funkcjonalności (Key Preformance Indicators – KPI) powiązanych ze strategiami instytucjonalnymi, a zastosowana procedura obejmowała ekstrakcję, czyszczenie i ładowanie danych z ich źródeł do tematycznych hurtowni danych (Data Mart), a następnie ich transformację na język RDF (Resource Description Framework). Dane publikowano przy pomocy tzw. końcówki SPARQL i otwartego oprogramowania Virtuoso. Aby opublikować w sieci wielowymiarowe dane, wykorzystano kostki słownika RDF. Wizualizacje stworzono przy użyciu CubeViz – aplikacji służącej do prezentacji KPI w interaktywnych wykresach.

Komentarze wyłączone.