Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Bezpłatne repozytoria danych Organizacji Narodów Zjednoczonych: przewodnik

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Bezpłatne repozytoria danych Organizacji Narodów Zjednoczonych: przewodnik została wyłączona

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i jej agencje publikują w domenie publicznej olbrzymie ilości informacji. Aby przybliżyć bibliotekarzom akademickim bezpłatne repozytoria danych, biblioteki cyfrowe i strony tych organów międzynarodowych, przydatne w badaniach z zakresu nauk politycznych, dyplomacji i stosunków międzynarodowych, oraz ułatwić rekomendowanie ich studentom, w artykule scharakteryzowano bazy danych udostępniane globalnie przez ONZ, Bank Światowy oraz powiązane z nimi międzyrządowe i pozarządowe jednostki. Przedstawiono też techniczne instrukcje dotyczące pobierania danych do analizy z omawianych stron. Podkreślono przy tym konieczność uczenia odpowiedniego cytowania źródeł publicznie dostępnych danych.

Listę przydatnych zasobów, w tym glosariuszy, katalogów, baz danych, darmowego oprogramowania i zbiorów statystyk poszczególnych agencji, skompilowano m.in. na podstawie bibliotecznych przewodników badawczych, które dopasowano do programów nauczania i szkoleń z zakresu kompetencji informacyjnych i statystycznych w Szkole Dyplomacji Uniwersytetu Seaton Hall (Stany Zjednoczone) oraz współpracy z wykładowcami uczelni. W tekście opisano m.in. źródła danych, które można wykorzystywać przy poszukiwaniu statystyk na temat poszczególnych państw oraz w badaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano także dostępne, bezpłatne narzędzia wizualizacji danych, pozwalające na tworzenie infografik, interaktywnych map i wykresów czasowych. Przedstawiono również opinie na temat proponowanych instrumentów i źródeł, uzyskane od dwóch pracowników naukowych wydziału dyplomacji Uniwersytetu Seton Hall University, specjalistów z EDUCAUSE i naukowców z Wielkiej Brytanii.

Zebrane wskazówki mogą pomóc bibliotekarzom w określeniu, czy studenci szukają danych typowych dla określonej agencji, wskaźnika, inicjatywy lub ogólnego zagadnienia, a następnie w identyfikacji odpowiednich zasobów. Mogą również służyć jako punkt wyjścia przy wyszukiwaniu i ekstrakcji danych do analizy. Zaznaczono, że opisane darmowe źródła mogą nie zawierać zasobów potrzebnych do odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze i w niektórych przypadkach konieczne będzie korzystanie z innych serwisów, takich jak Political Risk Service’s Country Data Online. Podkreślono też znaczenie wyszukiwania przez słowa kluczowe przy lokalizowaniu informacji, do których można nie dotrzeć korzystając z prostego wyszukiwania w Google oraz zalety prowadzenia przez biblioteki szkół wyższych szkoleń dla studentów w zakresie zarządzania danymi i korzystania ze źródeł i narzędzi statystycznych.

Komentarze wyłączone.