Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Portal wiedzy Knihovna.cz dla bibliotekarzy i pracowników informacji

Autor: Petr Žák,

Kategorie: Teoria nauki o informacji i bibliotekoznawstwa, Źródła informacji, Zarządzanie, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Portal wiedzy Knihovna.cz dla bibliotekarzy i pracowników informacji została wyłączona

W Gabinecie Studiów Informacyjnych i Bibliotekoznawstwa przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie (KISK FF UK) powstaje portal wiedzy dla bibliotekarzy i pracowników informacji Knihovna.cz (Biblioteka.cz), który ma służyć jako efektywna platforma komunikacji, dzielenia się źródłami oraz e-learningu. Ma sprzyjać współpracy między bibliotekami oraz ośrodkami akademickimi oraz przyczyniać się do rozwoju ww. kierunku studiów za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przede wszystkim jednak powinien on ułatwiać transfer wiedzy z różnych środowisk oraz zapewnić bibliotekarzom, specjalistom od informacji, studentom i nauczycielom akademickim równoległy dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych.

Podczas budowy tego portalu dziedzinowego korzystano z teorii konektywizmu, sieci społecznych, zarządzania wiedzą i wykorzystania Internetu w kształceniu. Portal składa się z wielu elementów, które są sukcesywnie uruchamiane. W ciągu 2011 r. powstanie 13 subportali, poświęconych określonej tematyce (jak np. prawu autorskiemu, bibliotekom bez barier czy czytelnictwu). Ich rolą ma być organizowanie informacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (np. artykuły fachowe poprzez RSS, tworzenie biblioteki cyfrowej i WIKI), ułatwianie kształcenia i pracy naukową (np. tworzenie ujednoliconego e-learningowego środowiska na platformie Moodle, dostarczanie informacji i narzędzi przydatnych podczas badań czy technologii dla prowadzenia webinariów, tworzenie miejsca do interdyscyplinarnych badań różnych środowisk (grup społecznych) lub wspierających inne działania bibliotekarzy (tworzenie witryn elektronicznych).

Kluczową sprawą, warunkującą dalszy rozwój portalu, jest efektywne zastosowanie odpowiedniego modelu i narzędzi zarządzania wiedzą do danego obszaru – organizacji czy środowiska. Autorzy projektu wybrali w tym celu model C’ODell, w którym podzielono procesy wiedzy na siedem etapów i położono szczególny nacisk na pierwszy z nich – identyfikację wiedzy. Portal Knihovna.cz ma też wspomagać infrastrukturę, w której procesy wiedzy (od jej identyfikacji do tworzenia nowej wiedzy) są realizowane. W artykule rozważano kolejne elementy teoretyczno-metodologicznego kontekstu projektu, które pozwalają dalej porządkować procesy wiedzy, infrastrukturę, stosowane technologie, rodzaje kształcenia (tu podkreślono wzrastające znaczenie nieformalnej komunikacji i kształcenia).

Przy pomocy mapy myślowej przedstawiono założenia i schematy sześciu wybranych portali cząstkowych. W podsumowaniu zauważono, iż sukces portalu zależy nie tylko od jasno określonych kryteriów, kontekstu i granic, ale również od włączenia się do jego budowy wszystkich zainteresowanych stron – bibliotek, uczelni i stowarzyszeń.


Komentarz od autora:
Na stronach Knihovna.cz są obecnie prezentowane, i to w różnym stopniu, projekty Gabinetu Studiów Informacyjnych i Bibliotekoznawstwa w Brnie, w tym omawiany wyżej projekt Portal wiedzy Knihovna.cz oraz jego części (subportale). Niektóre z nich już funkcjonują (Artykuły – clanky.knihovna.cz, Biblioteka bez barier – bezbarierova.knihovna.cz), pozostałe doczekały się na razie prezentacji (Prawo – pravo.knihovna.cz) lub tylko skromnej wzmianki. Uwaga: nie należy mylić portalu Knihovna.cz (Biblioteka.cz) z innego rodzaju portalem o podobnej nazwie Knihovny.cz (Biblioteki.cz – http://www.knihovny.cz), który dotyczy czeskich bibliotek i został zbudowany wcześniej w ramach programu VISK 8/B Ministerstwa Kultury RCz.

Komentarze wyłączone.