Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

O metodycznych podstawach działalności rosyjskich bibliotek publicznych w środowisku wielokulturowym

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania O metodycznych podstawach działalności rosyjskich bibliotek publicznych w środowisku wielokulturowym została wyłączona

W Rosyjskiej Federacji żyją reprezentanci 193 narodów, a po upadku ZSRR, kraj ten odnotował dużą falę migracji, głównie z krajów poradzieckich. W ostatnich latach, rosyjskie władze zdecydowały się pragmatycznie na zmianę stosunku do imigrantów i większe otwarcie Rosji na cudzoziemców, kładąc nacisk na proces ich społecznej integracji, przy zachowaniu poszanowania odrębności kulturowej. Zgodnie z najważniejszymi dokumentami nowej koncepcji polityki migracyjnej, zatwierdzonymi przez prezydenta, zasadniczą rolę w tym procesie powinny odegrać szkoły i biblioteki. W artykule krótko scharakteryzowano projekty realizowane przez główne biblioteki regionalne oraz narodowe krajów WNP, omówiono tematykę konferencji poświęconych pracy bibliotek w wielokulturowym społeczeństwie oraz inne działania w kierunku utworzenia podstaw naukowych działalności metodycznej.

Projekty miały służyć szybszej adaptacji imigrantów, co dobrze oddają ich nazwy, np. Uczymy się żyć razem, Zgodność czy Szkoła imigrantów, a także  zachowaniu dziedzictwa kulturowego rdzennej ludności m.in. Syberii i Dalekiego Wschodu. W Rosyjskiej Bibliotece Państwowej na język rosyjski przełożono zalecenia i dokumenty IFLA i UNESCO oraz zalecenia opracowane na podstawie doświadczeń bibliotek w kilku krajach europejskich m.in. Biblioteka dla każdego – europejska strategia wielokulturowego kształcenia, Bibliotekarstwo wielokulturowe – obsługa czytelników wielu narodowości mówiących różnymi językami. Na konferencjach i seminariach w Rosji i innych krajach WNP omawiano cele i zadania bibliotek jako centrów wielokulturowych. W ciągu ostatnich 5 lat zorganizowano 26 takich konferencji.

Dzięki dyskusjom konferencyjnym, zaleceniom i opracowaniom naukowym wszystkie zainteresowane biblioteki opracowały wskazówki metodyczne. Na spotkaniach środowiska bibliotecznego szczególną uwagę poświęcono następującym zagadnieniom: roli bibliotek w procesie harmonizacji relacji międzyetnicznych i rozwoju kultur narodowych; językom i kulturom rdzennych narodów Syberii i Dalekiego Wschodu w środowisku elektronicznym; roli bibliotek w zachowaniu i rozwoju etnicznych kultur i dialogu międzykulturowym oraz działalności bibliotek rozpatrywanej w kontekście narodowościowej i migracyjnej polityki regionalnej. W artykule zwrócono też uwagę na specjalizację regionalną, wyróżniając naukową szkołę petersburską, moskiewską oraz uralsko-syberyjską. Przedstawiciele tej pierwszej skupili się na badaniu zmian społecznych po 1990 r., Rosyjska Biblioteka Narodowa opracowała i opublikowała szereg poradników i podręczników akademickich. Naukowcy ze szkoły moskiewskiej podjęli się tłumaczenia dokumentów zagranicznych oraz dostosowaniu międzynarodowych zaleceń do specyfiki lokalnej, skupili się też na kwestii terminologii oraz podsumowaniu dotychczasowych doświadczeń bibliotek. Szkołę uralsko-syberyjską, reprezentowaną m.in. przez biblioteki obwodu swierdłowskiego, charakteryzuje koncentracja na problemach lokalnych, współpracy międzynarodowej, zapobieganiu terroryzmowi i propagowaniu tolerancji. Podkreślono ogromną rolę stowarzyszeń bibliotecznych Euroazji i Rosji w organizacji szkoleń i konferencji.

Komentarze wyłączone.