Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteczne metadane w sieci : przykład data.bnf.fr

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Biblioteczne metadane w sieci : przykład data.bnf.fr została wyłączona

Zarówno w katalogach bibliotecznych, jak i w sieci www, metadane pełnią funkcję przejrzystego języka, przy pomocy którego można wyszukiwać, odnajdywać i pozyskiwać konkretne obiekty. Dzięki szybkiemu postępowi technologicznemu i postępującej redukcji czasu realizacji kwerend, wyszukiwanie online stało się tak trywialne i oczywiste jak wykorzystywanie pieniędzy jako środka wymiany. Według autora, we współczesnym świecie, zbiory metadanych i waluty dzielą wspólną charakterystykę, a przynajmniej służą podobnemu celowi: mierzenia wartości rzeczy w odniesieniu do indywidualnych potrzeb (wyrażanej, w przypadku treści poszukiwanych online, ich pozycją na liście wyników). Można je więc postrzegać jako czasowe substytuty pożądanych obiektów. Z tej właśnie perspektywy, czyli traktowania dostępnych w sieci reprezentacji realnie istniejących obiektów jako dóbr wymiennych, w artykule przeanalizowano transparentność i materialność danych bibliotecznych, demonstrując z jednej strony ich aspekt monetarny, a z drugiej – wymiar fizyczny. Następnie, przedyskutowano, w jaki sposób przyjęcie standardów Linked Open Data (LOD) przyczynia się do reifikacji danych, czyli traktowania ich jako autonomicznych artefaktów, dokumentów jako takich, dostępnych do swobodnego wykorzystywania poza środowiskiem bibliotecznym i mających własną, zależną od jakości wartość. Argumentację oparto na wynikach eksperymentalnych prac nad stroną data.bnf.fr, prowadzonych w Bibliotece Narodowej Francji (BNF).

Projekt otwartych danych – data.bnf.fr uruchomiono w 2011 r., a jego celem jest udostępnianie i rozpowszechnianie danych z różnych katalogów i aplikacji BNF, w tym biblioteki cyfrowej Gallica, na stronach html, zapewnienie użytkownikom jednego punktu dostępu w sieci www do zasobów możliwych do pozyskania z różnych narzędzi wyszukiwawczych i wspieranie nowych sposobów eksploracji, analizy i prezentacji oraz ponownego wykorzystywania ich poszczególnych elementów. Zasady przyświecające twórcom tego serwisu to zwiększenie widoczności i użyteczności produkowanych przez BNF danych w sieci www i ich dystrybucja w modelu LOD. Autorzy prezentują w tekście, w jaki sposób można realizować oba te cele jednocześnie, przybliżając m.in. stosowane w BNF procedury modelowania i walidacji metadanych oraz zachowywania zgodności ze standardami Sieci Semantycznej. Przedstawiają także powody, dla których biblioteka zdecydowała się na utrzymanie MARC jako formatu produkcyjnego i stosowanie konwersji danych na język RDF tylko do celów rozpowszechniania.

Komentarze wyłączone.