Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Zachowanie dorobku piśmienniczego i kulturowego ludów Syberii i Dalekiego Wschodu

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Zachowanie dorobku piśmienniczego i kulturowego ludów Syberii i Dalekiego Wschodu została wyłączona

W artykule przedstawiono historię starań o zachowanie dziedzictwa kulturowego rdzennych narodów Syberii i Dalekiego Wschodu oraz rolę Biblioteki Narodowej Republiki Sacha (Jakucja) (BNRS) w tym procesie. BNRS już w latach 70. XX w. skoncentrowała się na gromadzeniu i archiwizacji dokumentów w językach mniejszości narodowych Północy, m.in. prowadzono badania nad czytelnictwem, wspierano wydawców publikujących w językach narodowych, w ramach projektu „Książka mówiona” nagrano i upowszechniono wiele publikacji z literatury pięknej.

Po 1990 r. działania te zyskały silne wsparcie Rosji, a języki narodów północnych – status oficjalnych. Stworzono sieć licząca 80 bibliotek (w tym 73 – wiejskich), opracowano ponad 50 tyt. poradników metodycznych i bibliografii zalecających dotyczących wielokulturowego bibliotekarstwa oraz zorganizowano wiele seminariów, konferencji, wystaw i imprez propagujących piśmiennictwo i tradycję tych terenów. BNRS (Ja) współorganizowała konferencję UNESCO (2008) nt. zachowania kultury ginących narodów. Bibliotece tej m.in. zlecono organizację cyfrowych zasobów dot. północnych rejonów Rosji.

Dotychczasowe osiągnięcia tym zakresie to m.in.: 1) baza danych bibliograficznych „Książki głównych mniejszości narodowych republiki” (1932-2010; 1200 tyt.); 2) wspólny z Rosyjską Biblioteką Narodową „Centralny katalog książek w językach narodów Północnej Syberii i Dalekiego Wschodu” (3525 tyt. w 25 językach); 3) pełnotekstowa baza literatury pięknej głównych mniejszości żyjących w Republice Sacha (Jakucja); 4) baza zawartości czasopism i gazet z terenów północnych.

Prace nad digitalizacją piśmiennego dziedzictwa realizowane są w ramach projektu „Pamięć narodów północy w dokumentach”, stanowiącego część programu UNESCO „Pamięć Świata” (zob. BABIN 2009/4/270). Na formę cyfrową przeniesiono już ponad 32% dokumentów ze zbiorów w językach autochtonicznych mieszkańców Północy. Z baz danych BNRS korzystają uczeni z całego świata.

Komentarze wyłączone.