Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Rola emocji w procesie uczenia się: porównania między wirtualnymi i fizycznymi środowiskami nauki

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Rola emocji w procesie uczenia się: porównania między wirtualnymi i fizycznymi środowiskami nauki została wyłączona

Wraz ze wzrostem liczby zdalnych i hybrydowych programów kształcenia w instytucjach edukacyjnych rośnie też zainteresowanie pedagogów i badaczy wpływem czynników kontekstualnych i personalnych na efekty nauczania w różnych typach środowisk nauki. W artykule przedstawiono wyniki badania mającego na celu określenie relacji miedzy zmiennymi uporządkowanymi czasowo, takimi jak poczucie własnej skuteczności, postrzegana wartość użytkowa zadań i odpowiedniości nauczania na początku semestru (czynniki motywacyjne), emocje w połowie semestru (nadzieja, frustracja i lęk) i strategie osiągania określonego celu naukowego pod koniec semestru, w grupie 291 studentów studiów 2. stopnia. 219 osób z próby uczyło się na zajęciach stacjonarnych, 72 – w trybie zdalnym (model asynchroniczny).

Badanie, z wykorzystaniem 3 sondaży (początek, środek i koniec semestru) przeprowadzono z perspektywy społeczno-kognitywistycznej, wykorzystując jako ramy teoretyczne koncepcję samoregulacji w uczeniu się (ang. self-regulated learning) (SRL) i zakładając kluczowy wpływ emocji powiązanych z osiągnięciami i zmiennych środowiskowych na proces i efekty nauki. Przeprowadzono je na próbie studentów uczęszczających na wprowadzające zajęcia z metod prowadzenia badań naukowych na jednym z miejskich uniwersytetów z południowego-zachodu Stanów Zjednoczonych. W tekście omówiono szczegółowo przyjętą metodologię oraz charakterystykę demograficzną próby i uzyskane na podstawie statystycznej analizy danych wyniki.

Pokazały one m.in. znaczące różnice w obu grupach, w odniesieniu do wpływu wartości użytkowej na emocje negatywne (lęk) i pozytywne (nadzieja) oraz wpływu frustracji i lęku na wybór sensownych strategii uczenia się. Okazało się, że środowisko online, być może dzięki asynchronicznemu procesowi nauczania, pozwala na łatwiejszą, niż w przypadku tradycyjnego trybu nauki, regulację i tonowanie negatywnych emocji, dzięki czemu ich oddziaływanie na SRL jest mniej destrukcyjne. Potwierdzono też ustalenia z wcześniejszych badań tego typu dotyczące możliwości stosowania ogólnych modeli procesów kognitywnych, motywacyjnych i afektywnych w odniesieniu do środowisk komputerowych. Otrzymane wyniki sugerują również, że emocje studentów odgrywają kluczową rolę w rozumieniu sposobu wykorzystania przez nich strategii zwiększających efekty uczenia się trudnych zagadnień, a przystosowanie emocjonalne można w dużej mierze przewidzieć analizując przekonania motywacyjne związane z daną dziedziną.

—————————————

Komentarz od autora:

Numer 3 „The Internet and Higher Education” z 2012 poświęcony jest w całości badaniom nt. roli emocji w wirtualnej edukacji

Komentarze wyłączone.