Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteki jako kluczowi partnerzy narodowego programu czytelnictwa

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Zarządzanie, Czytelnictwo

Tagi: , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Biblioteki jako kluczowi partnerzy narodowego programu czytelnictwa została wyłączona

W artykule omówiono doświadczenia związane z udziałem bibliotek publicznych w sponsorowanej przez brytyjskie władze kampanii Narodowy Rok Czytelnictwa (NRC) z 2008, dzięki której instytucje te znalazły się w centrum zainteresowania polityków, mogły zwrócić uwagę mediów na wartość ich usług dla lokalnych społeczności i odegrać kluczową rolę w realizacji programu promocji czytelnictwa. Przedstawiono również proces planowania i implementacji finansowanego przez Krajową Radę Bibliotek, Muzeów i Archiwów, jakościowego projektu badawczego poświęconego wpływowi NRC w dwóch (miejskiej i wiejskiej) sieciach bibliotecznych w Yorkshire i wykorzystującego jako ramy teoretyczne narzędzie pn. Generic Social Outcomes (GSO), mające pomóc bibliotekom w ewaluacji i uzasadnieniu swojej użyteczności społecznej.

Narodowy Rok Czytelnictwa był promowany jako społeczna kampania marketingowa mająca na celu dotarcie do wszystkich pokoleń i grup społecznych oraz stymulowanie działań promujących wśród rodzin i poza nimi dostępność książek i czytania we wszelkich przejawach i formach (dla przyjemności, w celach edukacyjnych, w celu osobistego rozwoju itp.), dla wszystkich obywateli, niwelowanie podziałów społecznych w tym zakresie oraz pomoc w nagłośnieniu i wspieraniu rozpoczętych już projektów zachęcających do korzystania z książek i uczących czerpać pożytki z lektury. Jej strategia polegała na stworzeniu, we współpracy z lokalnymi placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi sieci partnerstwa, a biblioteki postrzegane były jako kluczowy element tej kampanii (zgłosiły się do niej wszystkie (149) okręgi biblioteczne).

Autorka przybliża w tekście poszczególne elementy i założenia NRC, pozytywne efekty podejmowanych przez bibliotekarzy inicjatyw w trakcie trwania i po zakończeniu tego programu (m.in. 2,3 mln nowych użytkowników bibliotek między kwietniem a grudniem 2008 r., zwiększenie w tym samym okresie, w rodzinach o niskich dochodach, odsetka rodziców czytających codziennie swoim dzieciom z 5% do 20%) oraz wpływ kampanii na zwiększenie świadomości mieszkańców nt. roli i zalet czytania, i widoczność projektów promujących czytelnictwo. W drugiej części artykułu omawia metodologię i wyniki przeprowadzonej w Yorkshire ewaluacji oraz wyzwania związane z realizacją zadań w ramach partnerskiej współpracy; przedstawia także dowody na wpływ powiązanych z NRC działań bibliotek na 3 elementy GSO: „mocniejsze i bezpieczniejsze społeczności”, „zdrowie i dobrobyt” i „wsparcie publicznego życia” oraz przydatność GSO przy określaniu wartości usług bibliotecznych i wkładu tych instytucji w rozwój obszarów, które obsługują. Jej zdaniem, pozyskane przy pomocy tego narzędzia dane mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez rzeczników bibliotek w kontaktach regionalnymi i centralnymi władzami.

Komentarze wyłączone.