Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Publikowanie a dostępność: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Zagadnienia wydawnicze i prawne, Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Dostęp do publikacji, Własność intelektualna, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Publikowanie a dostępność: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość została wyłączona

Autorka przedstawia swój raport z konferencji Future Publishing and Accessibility (Przyszłość publikowania i dostępności) zorganizowanej pod patronatem Duńskiego Ministerstwa Kultury i przy wsparciu Konsorcjum Daisy (Digital Accessible Information System), powołanego w celu rozwoju międzynarodowego systemu zapisu cyfrowych książek mówionych dla niewidomych i niedowidzących, oraz Nota – Narodowej Biblioteki Danii dla osób z dysfunkcją wzroku. Wydarzenie miało miejsce w Kopenhadze w dniach 13-14 czerwca 2013 r. i wzięło w nim odział 363 gości z 39 krajów, w tym m.in. Ray Kurzweil – pionier w dziedzinie technologii OCR i syntezy tekstu i mowy, pracujący obecnie dla firmy Google, Jimmy Wales – współzałożyciel Wikipedii oraz przedstawiciele bibliotek, wydawców, stowarzyszeń bibliotecznych (m.in. EBLIDA – Europejskiego Biura Stowarzyszeń Bibliotekarskich, Informacyjnych i Dokumentacyjnych) i rządowych organizacji. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała duńska minister kultury Mariane Jelved.

W artykule omówiono największe wyzwania stojące przed wszystkimi stronami zaangażowanymi w dostarczanie materiałów osobom z trudnościami w odczycie druku, takie jak mała liczba w pełni dostępnych tytułów (dla porównania – jedynie 7% tytułów trafiających na rynek brytyjski jest w pełni dostosowana do odbioru przez niepełnosprawnych), czy techniczne kwestie istotne w erze elektronicznego publikowania oraz prezentowane w tracie sesji potencjalne rozwiązania tych problemów. Wśród zreferowanych przez autorkę przemów nalazły się m.in. te poświęcone najnowocześniejszym, innowacyjnym technologiom syntezy mowy (text-to-speech) i automatycznego rozpoznawania mowy (speech-to–text), różnym rodzajom dysfunkcji związanych z odczytem druku i podejściom do obsługi osób dotkniętych różnego typu niepełnosprawnością. Tematy poruszane na sesjach dotyczyły 3 głównych grup zagadnień: użytkowników (w tym perspektyw odbiorców o specjalnych potrzebach), technologii (w tym nowych formatów e-książek, relacji między technologiami a prawem autorskim i prawnej ochrony cyfrowych zasobów) oraz rynku (m.in. odpowiedzialności dostawców za spełnianie wymogów dostępności oraz ekonomicznym i społecznym konsekwencjom takiego podejścia). Dyskusje panelowe poświęcono różnym wymiarom dostępności, kwestiom odpowiedzialności wydawców oraz potencjalnej roli bibliotek w rozwiązywaniu problemów dotyczących zapewniania różnym grupom użytkowników pełnego dostępu do zasobów cyfrowych. Konferencje zakończyła debata przy okrągłym stole nt. zmian jakim podlega działalność wydawnicza w erze cyfrowej. W jej trakcie podniesiono m.in. potrzebę tworzenia wspólnej infrastruktury wiedzy oraz lepszej współpracy między wydawcami a instytucjami świadczącymi usługi dla osób niewidomych i niedowidzących.

Komentarze wyłączone.