Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

RDA w Bibliotece Narodowej Szkocji

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania RDA w Bibliotece Narodowej Szkocji została wyłączona

W artykule przedstawiono doświadczenia związane z przygotowaniami do przyjęcia nowych, międzynarodowych przepisów katalogowania – Resource Description and Access (RDA) w Bibliotece Narodowej Szkocji (BNS), koncentrując się na wykorzystaniu tego standardu przy tworzeniu kartotek wzorcowych oraz omówieniu procesów ewaluacji nowych zasad opisu zasobów i przygotowania pracowników do pracy w tym modelu. Przybliżono również przyjęte w BNS zasady i procedury katalogowania, aktualny stan adaptacji RDA, czynniki opóźniające jego wdrożenie oraz proces sukcesywnego szkolenia personelu biblioteki i dalsze plany w tym zakresie.

BNS podjęła decyzję o przejściu z AACR2 na RDA w 2012 r, i stosowaniu nowych zasad do książek i czasopism, map i muzyki wydanych po 1900 r., z zastrzeżeniem, że pełna implementacja standardu nie nastąpi przed 1 stycznia 2014 r. Datę tę (późniejszą w stosunku do 5 innych brytyjskich bibliotek uprawnionych do otrzymywana egzemplarza obowiązkowego), wybrano ze względu na rozpoczęty wówczas proces restrukturyzacji kadr i potrzebę konsolidacji nowej struktury organizacyjnej BNS w ciągu 2013 r. Za wdrożenie RDA w bibliotece odpowiadał początkowo zespół ds. metadanych (MT). Do jego zadań należy współtworzenie bieżącej bibliografii narodowej w ramach LDLSCP (Legal Deposit Libraries Shared Cataloguing Programme) – ogólnokrajowego programu wspólnego katalogowania eo, przez dostarczanie pełnych rekordów katalogowych publikacji szkockich wydawców. Poza opracowywaniem materiałów pozyskiwanych w ramach eo, w BNS kataloguje się również nabytki i darowizny, w tym różnego typu media (CD, DVD, zestawy multimedialne, plakaty itp.) oraz, na poziomie opisu zbiorów specjalnych, szkockie programy teatralne, piłkarskie i różnego typu dokumenty życia społecznego. Łącznie, do BNS napływa ok. 1500 pozycji tygodniowo i są one na bieżąco opisywane. Po restrukturyzacji, MT przejął również katalogowanie rządowych publikacji, zapisów nutowych i map; a w dalszej perspektywie ma być połączony z działem gromadzenia. W efekcie tych zmian, procedury pracy katalogerów podlegają ciągłym modyfikacjom i ewaluacjom.

Przygotowania do wdrożenia RDA rozpoczęto od zakupu pakietu RDA Toolkit, przeznaczenia dla nowego standardu części oprogramowania Wiki wykorzystywanego do wewnętrznej komunikacji i dokumentacji MT, i instalacji na służbowych komputerach RIMMF 2 (RDA in Many Metadata Formats) – narzędzia wizualizacyjnego The MARC of Quality, ułatwiającego naukę nowych zasad katalogowania i prowadzenie szkoleń, a następnie – skierowania wszystkich katalogerów z MT i działu standardów na kursy szkoleniowe RDA NACO (Name Authority Cooperative Program) w zakresie kontroli autorytatywnej. W dalszej kolejności zaczęto m.in. opracowywać procedury koordynacji tworzenia rekordów do kartoteki autorytatywnej Biblioteki Kongresu/NACO i ewaluacji procesu współkatalogowania oraz własną wersję przewodnika Biblioteki Brytyjskiej poświęconego kontroli autorytatywnej RDA. Od połowy kwietnia 2013 r. organizowane są stałe spotkania grupy implementacyjnej RDA, w skład której wchodzą członkowie różnych działów BNS. Zajmuje się ona m.in. oceną dotyczących RDA materiałów szkoleniowych dostępnych online i przygotowywaniem szkoleń dla wszystkich pracowników służb technicznych biblioteki. W czasie powstania artykułu, większość personelu BNS została zapoznana z zasadami tworzenia rekordów zgodnie z RDA oraz nowymi polami w formacie MARC wykorzystywanymi w tym standardzie.

Komentarze wyłączone.