Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tag: bibliografia narodowa

Publikowanie brytyjskiej bibliografii narodowej jako Linked Open Data

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje, Dostęp do publikacji

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Publikowanie brytyjskiej bibliografii narodowej jako Linked Open Data została wyłączona

Biblioteka Brytyjska zaczęła wydawać brytyjską bibliografię narodową (BNB) jako Linked Open Data (LOD) w lipcu 2011 r. W artykule opisano prace związane z tworzeniem BNB w tej formie, ze szczególnym uwzględnieniem wizualizacji rekordów w modelu RDF (Resource Description Network) oraz przebiegu technicznego procesu konwersji danych bibliograficznych w formacie MARC 21 na Linked Data, z wykorzystaniem istniejących zasobów. Przedstawiono również założenia i cele tego projektu, wyzwania i korzyści związane z jego realizacją, dotychczas osiągnięte rezultaty oraz plany na przyszłość.

więcej o Publikowanie brytyjskiej bibliografii narodowej jako Linked Open Data

Bieżąca i retrospektywna bibliografia narodowa w Federacji Rosyjskiej

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Bieżąca i retrospektywna bibliografia narodowa w Federacji Rosyjskiej została wyłączona

Krótko scharakteryzowano rosyjski model bieżącej bibliografii narodowej (bbn) oraz omówiono dwa programy rozwoju bibliografii retrospektywnej zatwierdzone w Rosyjskiej Federacji. Ze względu na federacyjny charakter państwa opracowanie bibliografii narodowej odbywa się na poziomie federalnym i republik wchodzących w skład Rosyjskiej Federacji. Na poziomie całego kraju bbn tworzona jest przez Rosyjską Izbę Książki (RIK) na podstawie egzemplarza obowiązkowego (eo) publikacji.

więcej o Bieżąca i retrospektywna bibliografia narodowa w Federacji Rosyjskiej

Instrukcje i zalecenia metodyczne Rosyjskiej Izby Książki

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Opracowanie informacji

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Instrukcje i zalecenia metodyczne Rosyjskiej Izby Książki została wyłączona

Dział Naukowo-Badawczy Państwowej Bibliografii i Nauki o Książce (NIO BU) Rosyjskiej Izby Książki (RIK) stale uaktualnia zalecenia dotyczące doboru publikacji do poszczególnych typów baz bieżącej bibliografii narodowej (bbn). Zgłoszone do NIO BU wątpliwości i problemy, po ich analizie i konsultacji z wydawcami, rozpatrywane są przez specjalną komisję. Na podstawie jej decyzji opracowuje się następnie zalecenia dot. rejestracji dokumentów w poszczególnych bazach.

więcej o Instrukcje i zalecenia metodyczne Rosyjskiej Izby Książki