Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Zmiany w zarządzaniu bibliotekami publicznymi: porównanie japońskich i amerykańskich systemów bibliotecznych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Zmiany w zarządzaniu bibliotekami publicznymi: porównanie japońskich i amerykańskich systemów bibliotecznych została wyłączona

W artykule podsumowano wyniki badania mającego na celu określenie zmian dotyczących paradygmatów zarządzania bibliotekami publicznymi w odniesieniu do ich strategii administracyjnych, struktury organizacyjnej i zakresu działalności. Wykorzystano w nim jakościowe techniki badawcze bazujące na szczegółowej analizie przypadku, rozpatrując i porównując sytuację bibliotek publicznych w Stanach Zjednoczonych i Japonii od początku lat 60. ubiegłego wieku do chwili obecnej, na przykładzie systemów bibliotecznych Nowego Jorku i Bostonu oraz Metropolitalnej Biblioteki Tokio. W ramach badania przeanalizowano dokumenty odnoszące się do zarządzania strategicznego, organizacji i procesów oraz informacje zebrane w trakcie sondaży i wywiadów z dyrektorami bibliotek i kierownictwem wyższego szczebla. Przedstawiono również wyniki przeglądu literatury poświęconej historii zarządzania bibliotekami publicznymi od początku XX w. oraz rezultaty wcześniejszych badań dotyczących administrowania tego typu instytucjami.

Wśród analizowanych źródeł znalazły się m.in. dokumenty strategiczne, opisy stanowisk, zakresów obowiązków i struktury organizacyjnej, roczne raporty, biblioteczne biuletyny i poradniki, listy zatrudnionych, instytucjonalne książki telefoniczne oraz dane z wywiadów. Na tej podstawie omówiono, ilustrując szczegółowymi danymi: 1) 11 podstawowych obszarów działań badanych instytucji, 2) zmiany dotyczące ich podstawowej struktury organizacyjnej i typów świadczonych usług w poszczególnych dekadach oraz okresy i charakter przełomowych reform, 3) wspólne elementy zarządzania amerykańskimi i japońskimi bibliotekami publicznymi oraz te stanowiące o różnicach między nimi (najbardziej charakterystyczne to rozmiar organizacji w tym liczba pracowników, złożoność struktury organizacyjnej, wysokość budżetów i szybkość wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów), 4) główne czynniki mające wpływ na sposób zarządzania tymi placówkami, wśród których wymieniono ograniczenia finansowe, rozwój nowych mediów i technologii informacyjnych, zmiany zachowań i preferencji użytkowników, nacisk na zwiększanie efektywności i produktywności skutkujący wprowadzaniem modeli realizacji zadań opartych na międzyinstytucjonalnej współpracy i dzieleniu się zasobami oraz nowe trendy projektowania budynków i przestrzeni bibliotecznych.

Komentarze wyłączone.