Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Motywacje zawodowe młodych specjalistów a praca w bibliotece

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , ,

Zostaw komentarz

W artykule omówiono czynniki decydujące o prestiżu danego zawodu, w tym także zawodu bibliotekarza: zewnętrzne (społeczno-gospodarczy poziom rozwoju kraju, sytuacja demograficzna, regulacje prawne itp.), wewnętrzne (struktura organizacyjna instytucji, jej cele, zaawansowana technologia), obiektywne (organizacja pracy, jej charakter, kultura organizacyjna) i subiektywne (warunki pracy, płace, dyscyplina itp.) oraz powody dla których młodzi ludzie mogą decydować się na pracę w bibliotekach.

Wyniki międzynarodowego badania z 2011 r. (4271 respondentów z 44 krajów) wskazują, że na wybór pracodawcy w istotnym stopniu wpływa dobra organizacja pracy, systematyczne unowocześnianie warsztatu i możliwość dokształcania się. Ponad 80 badań w Rosji dotyczących pracowników strefy kultury wykazało, że młodzież ceni twórczy charakter przyszłej pracy, gwarancję stabilności ekonomicznej, ochronę socjalną. Większość absolwentów różnych kierunków uniwersyteckich (ok. 75%) trafia do bibliotek przypadkowo, przy czym znaczna część z nich pozostaje na stałe. Ponieważ największą mobilność nowi pracownicy wykazują w ciągu 2 pierwszych lat, należy im w tym czasie zapewnić komfortowe środowisko pracy.

Autorka przypomina, że znane stwierdzenie „kadry decydują o wszystkim” wcale nie straciło na aktualności, gdyż sukces każdego przedsięwzięcia zależy zawsze bardziej od ludzi niż od technologii. Szczególnie ważne jest przekonanie młodych osób, że oferowana im praca jest ciekawa i prestiżowa. Referuje liczne działania podjęte przez dyrekcję Rosyjskiej Państwowej Biblioteki dla Młodzieży (RPMB) w celu stworzenia możliwie najlepszych warunków dla zatrudnianych w niej młodych specjalistów z różnych dziedzin – bibliotekarzy, informatyków, psychologów, pedagogów i innych. Opracowano w niej m.in. szereg dokumentów dotyczących struktury i organizacji Biblioteki, zasad zarządzania personelem, polityki płacowej i socjalnej (kryteria oceny dokonań, premie i nagrody). Dyrekcja zostawia pracownikom dużo swobody w zakresie kontaktów z zewnętrznymi instytucjami, udziału w konferencjach naukowych, możliwości zapoznawania się z osiągnięciami innych placówek w kraju i na świecie. Młodzież lepiej pracuje w małych grupach rówieśniczych skoncentrowanych na realizacji konkretnych zadań. Przy organizacji zespołów roboczych w RPMB brano pod uwagę problemy wynikające z różnic pokoleniowych. Zadbano o komfort pracy młodych osób, wszystkie stanowiska wyposażono w nowoczesny sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem. Pracownicy mają też do dyspozycji jadalnię, salę rekreacyjną i siłownię. Zmiany te znacząco wpłynęły na strukturę zatrudnienia – obok pań w średnim wieku, czyli kategorii pracowników przeważającej w innych bibliotekach, w RPMB pojawili się młodzi mężczyźni. W 2007 roku osoby przed 30 rokiem życia stanowiły 7,7% pracowników RPMB, w 2013 r. – już 27,6%, przy czym obecnie co trzeci pracownik Biblioteki jest mężczyzną. Sześć ostatnio zatrudnionych młodych osób było uprzednio aktywnymi czytelnikami tej Biblioteki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>