Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Motywacje zawodowe młodych specjalistów a praca w bibliotece

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Motywacje zawodowe młodych specjalistów a praca w bibliotece została wyłączona

W artykule omówiono czynniki decydujące o prestiżu danego zawodu, w tym także zawodu bibliotekarza: zewnętrzne (społeczno-gospodarczy poziom rozwoju kraju, sytuacja demograficzna, regulacje prawne itp.), wewnętrzne (struktura organizacyjna instytucji, jej cele, zaawansowana technologia), obiektywne (organizacja pracy, jej charakter, kultura organizacyjna) i subiektywne (warunki pracy, płace, dyscyplina itp.) oraz powody dla których młodzi ludzie mogą decydować się na pracę w bibliotekach.

Wyniki międzynarodowego badania z 2011 r. (4271 respondentów z 44 krajów) wskazują, że na wybór pracodawcy w istotnym stopniu wpływa dobra organizacja pracy, systematyczne unowocześnianie warsztatu i możliwość dokształcania się. Ponad 80 badań w Rosji dotyczących pracowników strefy kultury wykazało, że młodzież ceni twórczy charakter przyszłej pracy, gwarancję stabilności ekonomicznej, ochronę socjalną. Większość absolwentów różnych kierunków uniwersyteckich (ok. 75%) trafia do bibliotek przypadkowo, przy czym znaczna część z nich pozostaje na stałe. Ponieważ największą mobilność nowi pracownicy wykazują w ciągu 2 pierwszych lat, należy im w tym czasie zapewnić komfortowe środowisko pracy.

Autorka przypomina, że znane stwierdzenie „kadry decydują o wszystkim” wcale nie straciło na aktualności, gdyż sukces każdego przedsięwzięcia zależy zawsze bardziej od ludzi niż od technologii. Szczególnie ważne jest przekonanie młodych osób, że oferowana im praca jest ciekawa i prestiżowa. Referuje liczne działania podjęte przez dyrekcję Rosyjskiej Państwowej Biblioteki dla Młodzieży (RPMB) w celu stworzenia możliwie najlepszych warunków dla zatrudnianych w niej młodych specjalistów z różnych dziedzin – bibliotekarzy, informatyków, psychologów, pedagogów i innych. Opracowano w niej m.in. szereg dokumentów dotyczących struktury i organizacji Biblioteki, zasad zarządzania personelem, polityki płacowej i socjalnej (kryteria oceny dokonań, premie i nagrody). Dyrekcja zostawia pracownikom dużo swobody w zakresie kontaktów z zewnętrznymi instytucjami, udziału w konferencjach naukowych, możliwości zapoznawania się z osiągnięciami innych placówek w kraju i na świecie. Młodzież lepiej pracuje w małych grupach rówieśniczych skoncentrowanych na realizacji konkretnych zadań. Przy organizacji zespołów roboczych w RPMB brano pod uwagę problemy wynikające z różnic pokoleniowych. Zadbano o komfort pracy młodych osób, wszystkie stanowiska wyposażono w nowoczesny sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem. Pracownicy mają też do dyspozycji jadalnię, salę rekreacyjną i siłownię. Zmiany te znacząco wpłynęły na strukturę zatrudnienia – obok pań w średnim wieku, czyli kategorii pracowników przeważającej w innych bibliotekach, w RPMB pojawili się młodzi mężczyźni. W 2007 roku osoby przed 30 rokiem życia stanowiły 7,7% pracowników RPMB, w 2013 r. – już 27,6%, przy czym obecnie co trzeci pracownik Biblioteki jest mężczyzną. Sześć ostatnio zatrudnionych młodych osób było uprzednio aktywnymi czytelnikami tej Biblioteki.

Komentarze wyłączone.