Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Library Reference Model: krok w kierunku Sieci Semantycznej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Opracowanie informacji

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Library Reference Model: krok w kierunku Sieci Semantycznej została wyłączona

Library Reference Model (zob. babin.bn.org.pl/?p=3586) konsoliduje w jednej strukturze 3 odrębne modele konceptualne IFLA z rodziny FR, czyli: FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998), FRAD (Functional Requirements for Authority Data, 2009) i FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data, 2010). Kontekst technologiczny w którym je rozwijano różni się znacząco od realiów, w których pracowali twórcy LRM i w których istotną kwestią stała się możliwość wykorzystywania danych bibliotecznych poza środowiskiem bibliotecznym, w aplikacjach Sieci Semantycznej. Autorki omawiają podjęte w ciągu ostatnich kilku lat działania, mające pomóc w osiągnięciu tego celu, dzięki stworzeniu wspólnego modelu funkcjonalnych wymagań, uwzględniającego wszystkie aspekty danych bibliotecznych i umożliwiającego ich modelowanie zgodnie z aktualnie przyjętymi praktykami. Prace w tym kierunku prowadzone były od 2012 r., początkowo w ramach FRBR Review Group, zajmującej się konsolidacją zadań użytkowników definiowanych w 3 modelach FR, a następnie przez powołany w 2013 r. zespół o nazwie Consolidation Editorial Group. Ich efektem jest referowany przez autorki dokument definiujący LRN w tekstowej, ustrukturyzowanej formie, dostosowanej do środowiska Linked Open Data (LOD). Po przejściu pozytywnie wszystkich etapów procesu akceptacji, został on przyjęty jako oficjalny standard IFLA w sierpniu 2017 r.

W prezentacji omówiono proces i zasady jego tworzenia oraz format i zawartość definicji LRM, a także wyzwania związane z konsolidacją modeli FR i przygotowaniem tablic odwzorowań LRM, pokazujących szczegółowo powiązania wszystkich elementów z 3 schematów FR z odpowiadającymi im elementami LRM (opublikowanych w towarzyszącym dokumencie o nazwie Transition Mappings). Dla wszystkich elementów prezentowanego modelu – jednostek, atrybutów i relacji zaprezentowano jasne i odrębne definicje, uwagi o zakresie i przykłady, wszystkim nadano unikalne identyfikatory, określając wyraźnie liczbę zdefiniowanych elementów. Wprowadzono również hierarchie jednostek, by umożliwić jednorazowe definiowanie atrybutów i relacji na możliwie najwyższym (najbardziej ogólnym) poziomie, i jasno określono granice dla jednostek, np. w przypadku rozłączności dwóch encji.

Omówiono również dalsze kroki mające zagwarantować użyteczność danych bibliotecznych w w sieci semantycznej i możliwość ich publikacji w formie Linked Open Data. Wskazano m.in., że by społeczność biblioteczna mogła swobodnie poruszać się w środowisku LOD, niezbędne będzie określenie w domenie IFLA przestrzeni nazw LRM do reprezentacji elementów danych i słowników kontrolowanych w formie czytelnej maszynowo, co pozwoli na kodowanie powiązań z wykorzystaniem istniejących przestrzeni nazw FR. Przedyskutowano także wyzwania związane z realizacją tego zadania. Zaznaczono również potrzebę dokonania rewizji FRBRoo pod kątem zgodności z IFLA LRM.

Komentarze wyłączone.