Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Badanie interdyscyplinarności informacji naukowej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Prace teoretyczne i ogólne, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Relacje z innymi dziedzinami, Źródła informacji

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Badanie interdyscyplinarności informacji naukowej została wyłączona

Omówiono wyniki badania sprawdzającego wpływ różnych dziedzin wiedzy na informację naukową (IN) i zmiany w tym zakresie w latach 1978-2007. Przeanalizowano w tym celu 770 artykułów (i 16,170 cytowań) z 5 czasopism poświęconych IN, badając, do jakich dyscyplin odsyłają ich autorzy oraz jakie jest zaplecze teoretyczne współautorów badanych tekstów (51,15% z próby miało więcej niż 1 twórcę). By określić stopień interdyscyplinarności IN w kolejnych latach, wykorzystano indeks Brillouina.

Z zebranych danych wynika, że w latach 1978-2007 łącznie cytowano prace z 29 dyscyplin, a współautorzy powiązani byli z 23. Uzyskane rezultaty wskazują też, że specjaliści z zakresu IN cytowali najczęściej, co roku, publikacje z bibliotekoznawstwa (49,5% odsyłaczy), a następnie nauk ścisłych (11,7%), informatyki (5,5%), inżynierii (4,3%) i medycyny (3,8%). Współautorzy artykułów z IN byli również najczęściej związani z bibliotekoznawstwem (29,2% przypadków). W badanym okresie zanotowano też wzrost stopnia interdyscyplinarności IN (11 zidentyfikowanych dziedzin w 1978 r., 26 – w 2007), a także wzrost liczby prac tworzonych we współpracy z autorami z dyscyplin spoza IN.

Komentarze wyłączone.