Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Prawo biblioteczne i jego wpływ na podstawowe usługi informacyjne

Autor: Mikołaj Głuszkowski,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Prawo biblioteczne i jego wpływ na podstawowe usługi informacyjne została wyłączona

Bibliotekarze wywodzą swoją rację bytu i uprawnienia z podstawowych praw do wolności informacji, swobody ekspresji i zakazu cenzury. Prawo do wolności informacji może też być jednak rozumiane jedynie w sposób defensywny, jako instrument obrony przed ingerencją państwa, a nie fundamentalna zasada, której biblioteki mają być gwarantem, gdyż sektor publiczny jako taki nie stanowi audytorium dla wolności słowa. Biblioteki zapewniają jedynie dostęp do źródeł, z których każdy może bezpłatnie korzystać. Instytucje te mogą jednak, w wolnym, pluralistycznym społeczeństwie, mieć wkład w rozwój demokracji poszerzając udział w procesie kształtowania opinii, dotyczącym m.in. kwestii kulturowych i edukacyjnych.

W artykule dokonano analizy regulacji prawnych dotyczących prawa do informacji, w kontekście działalności bibliotek. Poruszono m.in. kwestie:
• protestu IFLA dotyczącego wolności informacji w krajach, w których jedynie nieliczne biblioteki oferują dostęp do Internetu,
• wolności słowa i ekspresji, którą chcą się legitymować biblioteki;
• rozwiązań prawnych odnoszących się do prawa do informacji w poszczególnych landach Niemiec.
Autor analizuje też prawne podstawy działalności bibliotek publicznych w Niemczech i zasad ich finansowania, podkreślając, że ogólnikowe zapisy zalecające władzom lokalnym tworzenie bibliotek nie gwarantują, ze placówki te powstaną w miejscach, w których są potrzebne, a podstawowe prawo wolności informacji bez bibliotek będzie marginalizowane. Spełnienie wymogów legislacyjnych dotyczących realizacji ich misji informacyjnej wymaga też zapewnienia stabilnych podstaw ich utrzymania.

Porównuje następnie punkty widzenia zwolenników i przeciwników obecnego prawa bibliotecznego, dochodząc do wniosku, że obie strony, mimo dzielących je różnic prezentują niejednokrotnie jeden wspólny front. Zaznacza też, że nawet prawny udostępniania usług informacyjnych przez biblioteki nie gwarantuje, ze będą one świadczone zgodnie z ustawowymi założeniami. Podkreśla, ze w literaturze prawnej uznaje się podwójną strukturę rynku informacji (komercyjną i niekomercyjną), w ramach której biblioteki, centra informacyjne i archiwa pełnią niezwykle istotną rolę; brakuje jednak prawnych gwarancji podtrzymujących istnienie takiej struktury. Powinna ona zostać zapewniona przez prawo biblioteczne

Komentarze wyłączone.