Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Posty autora: Mikołaj Głuszkowski

Prawo biblioteczne i jego wpływ na podstawowe usługi informacyjne

Autor: Mikołaj Głuszkowski,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Prawo biblioteczne i jego wpływ na podstawowe usługi informacyjne została wyłączona

Bibliotekarze wywodzą swoją rację bytu i uprawnienia z podstawowych praw do wolności informacji, swobody ekspresji i zakazu cenzury. Prawo do wolności informacji może też być jednak rozumiane jedynie w sposób defensywny, jako instrument obrony przed ingerencją państwa, a nie fundamentalna zasada, której biblioteki mają być gwarantem, gdyż sektor publiczny jako taki nie stanowi audytorium dla wolności słowa. Biblioteki zapewniają jedynie dostęp do źródeł, z których każdy może bezpłatnie korzystać. Instytucje te mogą jednak, w wolnym, pluralistycznym społeczeństwie, mieć wkład w rozwój demokracji poszerzając udział w procesie kształtowania opinii, dotyczącym m.in. kwestii kulturowych i edukacyjnych.

więcej o Prawo biblioteczne i jego wpływ na podstawowe usługi informacyjne

Interaktywne tablice w bibliotekach

Autor: Mikołaj Głuszkowski,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , ,

Możliwość komentowania Interaktywne tablice w bibliotekach została wyłączona

Artykuł omawia możliwości wykorzystania w bibliotekach elektronicznych, interaktywnych tablic (IWB), przydatnych m.in. przy przedstawianiu multimedialnych prezentacji (np. w czasie szkoleń czy warsztatów) czy tworzeniu wspólnych projektów, i mających zastosowanie zarówno jako wirtualny ekran, projektor oraz jako pulpit komputera. Zaprezentowano w nim pokrótce zalety tej technologii i konkretne przykłady jej implementacji.

więcej o Interaktywne tablice w bibliotekach

Biblioteki publiczne w budżecie partcypacyjnym

Autor: Mikołaj Głuszkowski,

Kategorie: Użytkownicy, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Biblioteki publiczne w budżecie partcypacyjnym została wyłączona

Artykuł dotyczy otwartych bibliotek, a dokładniej kompleksowego rozwoju biblioteki 2.0, w tym – szerszego włączania użytkownika w rozwój bibliotek publicznych i zarządzania nimi w ramach modelu demokracji uczestniczącej. Wykorzystano w nim wnioski z pracy dyplomowej autorki pn. Otwarte Biblioteki w budżecie partycypacyjnym .

więcej o Biblioteki publiczne w budżecie partcypacyjnym

Dyskusja nad etyką zawodu bibliotekarza

Autor: Mikołaj Głuszkowski,

Kategorie: Biblioteki i bibliotekarstwo, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Dyskusja nad etyką zawodu bibliotekarza została wyłączona

W artykule poruszono tematykę podstaw i zasad etyki bibliotekarskiej, norm i wartości przyjętych w kodeksach etycznych środowisk bibliotecznych w różnych krajach świata oraz etyki zawodu bibliotekarza w Niemczech i perspektyw jej rozwoju. Wykorzystano w nim m.in. dyskusje toczone w 2007 r. na łamach BID (Biblioteka i Informacja Niemiec), w trakcie Dni Bibliotekarza poświęconych tej tematyce z lat 2008, 2010 i 2011, studenckie projekty i prace dyplomowe oraz wypowiedzi z bibliotecznych list dyskusyjnych InetBib i ForumOeB.

więcej o Dyskusja nad etyką zawodu bibliotekarza