Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Wpływ wirtualnych przestrzeni edukacyjnych na uczenie się

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Prace teoretyczne i ogólne, Relacje z innymi dziedzinami, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Badania użytkowników

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Wpływ wirtualnych przestrzeni edukacyjnych na uczenie się została wyłączona

Na podstawie przeglądu literatury z kilku dyscyplin nauki, omówiono wykorzystanie koncepcji wirtualnych przestrzeni w kontekstach edukacyjnych, przedstawiono też obecny stan badań poświęconych wpływowi dwu- i trójwymiarowych wirtualnych przestrzeni edukacyjnych (VLE, MUVE itp.) na efekty uczenia się oraz zarysowano najciekawsze obszary badawcze dla przyszłych projektów tego typu.

Materiały do analizy zebrano przeszukując zasoby bibliotek elektronicznych Lunds Universitet (Szwecja) i Åbo Akademi University (Finlandia) przy pomocy różnych kombinacji następujących słów kluczowych: architektura, wirtualne, edukacja, uczenie się, estetyka, design, przestrzeń, środowisko i Second Life. Wytypowano w ten sposób ok. 500 artykułów naukowych. Te, które uznano za mające istotny wkład w rozumienie badanego problemu, poddano dalszej ewaluacji.

Zidentyfikowano na jej podstawie i scharakteryzowano 5 kluczowych tematów typowych dla badań nad wirtualnymi przestrzeniami (WP) i uczeniem się: 1) analogie między badaniami nt. fizycznych przestrzeni i uczenia się, 2) analiza WP z społeczno-kulturowej, konstruktywistycznej perspektywy, 3) projektowanie zadań edukacyjnych i pedagogika praktyczna i teoretyczna; 4) architektura WP; 5) estetyka a WP i uczenie się. Uznano też, że najważniejszym wyzwaniem dla naukowców zajmujących się tą tematyka w przyszłości będzie budowa infrastruktury badawczej pozwalającej na pełne wykorzystanie bogactwa istniejących prac naukowych i jednocześnie stymulowanie, łączenie i wspieranie przyszłych badań.

Komentarze wyłączone.