Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tag: rzeczywistość wirtualna

Strategie ochrony prywatności i cena danych osobowych: badanie użytkowników wirtualnych środowisk

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Strategie ochrony prywatności i cena danych osobowych: badanie użytkowników wirtualnych środowisk została wyłączona

Powszechną praktyką w sieci www, kształtującą zachowania internautów i sposób postrzegania przez nich kwestii prywatności, jest wymiana danych osobowych w zamian za dostęp do usług i towarów online. W jej wyniku, elementy prywatnych informacji stają się towarem, którym można handlować i o który można się targować. Proces ten, zdaniem niektórych ma charakter racjonalnej analizy kosztów i korzyści, krytycy tego podejścia wskazują natomiast, że rynek online jest bardzo niedoskonały, a jednostki i komercyjne firmy nie są równoprawnymi partnerami w handlu danymi osobowymi, gdyż indywidualni użytkownicy nie są w stanie właściwie wycenić wartości konkretnych elementów danych i nie są świadomi w jaki sposób się nimi zarządza i obraca. Aby ocenić strategie używane przy ewaluacji ofert wymiany osobistych danych w anonimowych sieciach, autor przeprowadził eksperyment mający sprawdzić, jak użytkownicy takich środowisk wirtualnych reagują na propozycję sprzedaży dostępu do ich całego profilu na portalu społecznościowym, na ile wyceniają swoją prywatność i czy są skłonni uciekać się do kłamstwa jako metody ochrony przed masowym gromadzeniem personalnych danych w Internecie.

więcej o Strategie ochrony prywatności i cena danych osobowych: badanie użytkowników wirtualnych środowisk

Immersyjne zachowania informacyjne: korzystanie z dokumentów przyszłości

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Immersyjne zachowania informacyjne: korzystanie z dokumentów przyszłości została wyłączona

Dzięki coraz większym możliwościom współczesnych technologii i specyfice sieci www (multimedialność, interaktywność, wielowątkowość, nielinearność itp.), rozwijane są obecnie nowe formy przekazywania informacji, w tym dokumenty o charakterze immersyjnym (DI), zapewniające wrażenie realności cyberprzestrzeni i pozwalające użytkownikom na zanurzenie się wirtualnej rzeczywistości. Można przyjąć, że ich pojawienie się będzie miało transformacyjny wpływ na niektóre z aspektów dostarczania informacji oraz na bibliologię i informatologię (BIN) jako dyscypliny naukowe, w artykule wskazano więc na potrzebę badania zmieniających się zachowań informacyjnych użytkowników immersyjnych materiałów i, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, przedstawiono charakterystykę tego typu treści oraz możliwe kierunki i narzędzia badań związanych z nimi praktyk informacyjnych.

więcej o Immersyjne zachowania informacyjne: korzystanie z dokumentów przyszłości

Bibliotekarze o swojej działalności w ramach Second Life

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Bibliotekarze o swojej działalności w ramach Second Life została wyłączona

Mimo, że trójwymiarowe środowisko wirtualne „Second Life” (SL) (zob. BABIN 2007/4/221; BABIN 2008/1/8; BABIN 2009/2/88; BABIN 2010/3/179; BABIN 2011/3/108) nie rozwija się aż tak dynamicznie jak np. Facebook, czy wiodące gry komputerowe, w 2009 r. uczestniczyło w nim 15 mln użytkowników, a obroty finansowe gry szacowano na 567 mln USD. Chociaż koncerny stopniowo zmniejszają swoje zainteresowanie tą aplikacją i nie zdobyła ona tak dużej liczby użytkowników jak np. wirtualny świat Habbo, nadal duże nadzieje wiąże się z jej rolą edukacyjną. W artykule omówiono rolę i specyfikę działalności bibliotek w świecie SL z perspektywy bibliotekarzy mających doświadczenie w eksperymentowaniu z pracą w światach wirtualnych.

więcej o Bibliotekarze o swojej działalności w ramach Second Life

Wpływ wirtualnych przestrzeni edukacyjnych na uczenie się

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Prace teoretyczne i ogólne, Relacje z innymi dziedzinami, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Badania użytkowników

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Wpływ wirtualnych przestrzeni edukacyjnych na uczenie się została wyłączona

Na podstawie przeglądu literatury z kilku dyscyplin nauki, omówiono wykorzystanie koncepcji wirtualnych przestrzeni w kontekstach edukacyjnych, przedstawiono też obecny stan badań poświęconych wpływowi dwu- i trójwymiarowych wirtualnych przestrzeni edukacyjnych (VLE, MUVE itp.) na efekty uczenia się oraz zarysowano najciekawsze obszary badawcze dla przyszłych projektów tego typu.

więcej o Wpływ wirtualnych przestrzeni edukacyjnych na uczenie się

Komu potrzebna jest cyberprzestrzeń? Badanie determinatów potrzeb w Second Life

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Badania użytkowników

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Komu potrzebna jest cyberprzestrzeń? Badanie determinatów potrzeb w Second Life została wyłączona

W artykule zreferowano wyniki badania mającego na celu lepsze zrozumienie zachowań i motywacji użytkowników cyberprzestrzeni i ustalenie czynników kształtujących ich potrzeby w relatywnie nowym, elektronicznym kontekście marketingu, tj. w trójwymiarowych światach wirtualnych, stanowiących dla firm i organizacji coraz ważniejszy kanał komunikacji z obecnymi i potencjalnymi klientami.

więcej o Komu potrzebna jest cyberprzestrzeń? Badanie determinatów potrzeb w Second Life