Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Interdyscyplinarność na uczelniach: czy i jak wydawcy i dostawcy dostosują opracowanie rzeczowe publikacji naukowych do potrzeb studiów interdyscyplinarnych

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Księgarstwo

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Interdyscyplinarność na uczelniach: czy i jak wydawcy i dostawcy dostosują opracowanie rzeczowe publikacji naukowych do potrzeb studiów interdyscyplinarnych została wyłączona

Od lat 70. XX w. na uniwersytetach w St. Zjednoczonych nastąpił szybki rozwój programów interdyscyplinarnych, uwarunkowany nowymi tendencjami w nauce, zapotrzebowaniem społecznym i kryzysem ekonomicznym. Trendów tych nie odzwierciedlają jednak zarówno struktury wydziałowe uczelni jak i dostosowane do nich sposoby organizacji gromadzenia zbiorów i opracowania dokumentów. Autorzy artykułu próbują ustalić, czy i w jakim zakresie wydawcy i dostawcy piśmiennictwa naukowego o charakterze interdyscyplinarnym wychodzą naprzeciw nowym tendencjom, ułatwiając dotarcie do swoich publikacji przez odpowiednie opracowanie rzeczowe informacji bibliograficznej, jaką zamieszczają w swoich katalogach i bazach.

W pierwszej fazie badania autorzy przeanalizowali strony www wybranych uczelni wyższych by ustalić zasady kształtowania zbiorów interdyscyplinarnych w tych instytucjach. Następnie sprawdzono 33 witryny amerykańskich wydawców i dostawców w celu identyfikacji udostępnianych bibliotekarzom narzędzi, pomocnych przy wyszukiwaniu i doborze interdyscyplinarnych publikacji. Wyróżniono 3 podejścia: 1) głębokie (in-depth), prezentujące najwięcej możliwości wyszukiwania (nowe kategorie haseł przedmiotowych i słów kluczowych, łączenie terminów, operatory Boole’a); 2) mieszane (mixed), pozwalające na łączenie terminów, ale oferujące mniejsze możliwości wyszukiwania; 3) ograniczone (limited), w niewielkim stopniu uwzględniające przy opracowaniu rzeczowym pozycje o tematyce interdyscyplinarnej. Do pierwszej kategorii zaliczono 16 wydawców, do trzeciej – 6. Kolejna analiza 5 baz bibliograficznych komercyjnych hurtowni księgarskich wykazała, że oferują one szerokie możliwości wyszukiwania pozycji interdyscyplinarnych przez słowa kluczowe. Również system GOBI (Global Online Bibliographic Information), w opcji zaawansowanej, umożliwia sprawne dotarcie do książek interdyscyplinarnych. Dziedziny tego rodzaju uwzględnia też interfejs OASIS, którego celem jest wspomaganie wyszukiwania informacji bibliograficznej, procesów gromadzenia zbiorów bibliotecznych i zarządzania przepływem strumieni informacji. Wspomniano również bieżący, drukowany przegląd nowości, adresowany do bibliotek uniwersyteckich – Choice, od 15 lat rejestrujący książki o tematyce interdyscyplinarnej. System odsyłaczy i nowe kategorie haseł przedmiotowych umożliwiają proste odszukanie takich pozycji.

W zakończeniu stwierdza się, że biblioteki nie zawsze sobie radzą z dostosowaniem gromadzenia do potrzeb programów interdyscyplinarnych. Wpływ na to może mieć dotychczasowy sposób opracowania rzeczowego dokumentów oraz przyzwyczajenie do tradycyjnych klasyfikacji bibliotecznych. Wydawcy natomiast szybko dostosowują się do zmian, co ułatwia bibliotekom wyszukiwanie książek łączących wiedzę z wielu dziedzin.

Komentarze wyłączone.