Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tweetowanie w bibliotekach akademickich Stanów Zjednoczonych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Tweetowanie w bibliotekach akademickich Stanów Zjednoczonych została wyłączona

Ze względu na swoją popularność oraz funkcjonalność, społecznościowy serwis mikroblogowy Twittter może być systemem użytecznym dla bibliotek, jest też wykorzystywany przez część tych instytucji do komunikacji z użytkownikami. W artykule, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz analizy bibliotecznych kont na Twitterze, omówiono zalety tej platformy oraz najnowsze trendy związane z jej wykorzystywaniem w bibliotekach akademickich (por. BABIN 2011/1/33), przedstawiono też innowacyjne sposoby użytkowania Twittera w bibliotekach uczelni ze Stanów Zjednoczonych, by pomóc określić najwłaściwsze metody wdrażania i stosowania tej technologii.

Do badania, zrealizowanego w lutym 2011 r., wybrano losowo 296 amerykańskich bibliotek z listy 1460 instytucji akademickich wymienionych na stronie Carnegie Foundation. Sprawdzano m.in., jak wykorzystywany jest obecnie ten serwis i jak jest promowany na bibliotecznych stronach www. W celu zapewnienia spójnego gromadzenia danych i ułatwienia ich analizy i interpretacji, stworzono, przy pomocy narzędzia Google Forms, formularz online zawierający 19 kategorii ( m.in. dotyczących wyglądu, projektu i stopnia personalizacji profili, liczby obserwujących je osób, liczby tweetów i typów ich zawartości). Informacje z matrycy porównano z dodatkowymi charakterystykami bibliotek z próby oraz ich macierzystych instytucji.

Z 296 badanych placówek, konta dla swoich głównych bibliotek miało 34% (101), większość profili powstała w 2009 r., ich charakterystyka znacząco się jednak różniła. Zauważono m.in. spore różnice w liczbie profili w zależności od regionu kraju oraz lokalizacji: najwięcej miały biblioteki uczelni z terenów wiejskich (40%), najmniej – z tych położonych na terenach podmiejskich (28,7%); w dużych miastach ich odsetek wynosił 36,3%, w mniejszych – 31,5%. Okazało się też, że Twitter jest najpopularniejszy w bibliotekach prywatnych, komercyjnych uczelni (62% placówek z kontem, w porównaniu z 37% w instytucjach prywatnych nienastawionych na zysk i 27% w uniwersytetach publicznych) oraz w szkołach kształcących na poziomie licencjackim (75%, w porównaniu z 34% w przypadku programów magisterskich i 23,5% – doktorskich). Jak można się było spodziewać, biblioteki udostępniające elektroniczne usługi informacji naukowej miały wyższy odsetek profili (33,6%) niż te bez takiej oferty (21%), a liczba śledzących je osób zależała od: stażu konta – te powstałe przed 2008 r. miały średnio 1031 obserwatorów, w 2011 – 19, częstotliwości tweetowania (im więcej komunikatów, tym więcej obserwatorów), widoczności loga Twittera lub linka do serwisu na głównej stronie biblioteki (średnio o 43% więcej odbiorców) oraz liczby profili śledzonych przez same biblioteki

Inne zaobserwowane prawidłowości to m.in. przewaga tweetów nt. zasobów bibliotecznych (55% instytucji) oraz wydarzeń w bibliotece (24%) i godzin otwarcia (14%). Choć Twitter wykorzystywany jest przez biblioteki z próby do przekazywania użytkownikom różnego typu informacji, tylko nieco ponad połowa (54%) używa go do obustronnego kontaktu; mniej niż 10% – do udzielania odpowiedzi na pytania z zakresu informacji naukowej (być może z uwagi na kwestie prywatności). Biblioteki nie stosują też powszechnie narzędzi wspierających efektywne interakcje z użytkownikami np. tylko 46% korzysta z popularnych hashtagów – słów kluczowych, pomagających organizować i przeszukiwać informacje w serwisie.

Wg autorów, wyniki badania świadczą o nadal dość niskiej akceptacji Twittera jako kanału komunikacyjnego w amerykańskich bibliotekach akademickich; dane z placówek, które korzystają z tego narzędzia sugerują jednak, że pozwala ono w efektywny sposób na dotarcie do użytkowników, dzielenie się prostymi informacjami i zasobami, prowadzenie konwersacji i zapewnianie pomocy w szybki i jednocześnie użyteczny sposób. Zastrzegają jednocześnie, że ze względu na tempo, w jakim zmienia się ten serwis oraz zakładane na nim konta, część zebranych danych może być już nieaktualna.

 

Komentarze wyłączone.