Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Podejście do zmian i zarządzania zmianą w chorwackich instytucjach informacyjnych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Podejście do zmian i zarządzania zmianą w chorwackich instytucjach informacyjnych została wyłączona

W świecie zdominowanym przez szybki rozwój ICT, instytucje informacyjne, takie jak biblioteki, muzea i archiwa (BMA), muszą się mierzyć z różnego typu wyzwaniami, związanymi ze zmianą ich funkcji i koniecznością wprowadzania nowych usług i procedur opracowywania, dystrybucji i przechowywania zasobów, oraz przedefiniowaniem tradycyjnych ról i zasad funkcjonowania. Ponieważ każdy, nawet prosty proces zmian w danej organizacji angażuje wiele osób, poznanie związanych z nim odczuć i opinii pracowników oraz wykorzystanie ich wiedzy do planowania i kierowania przyszłym działaniami jest konieczne by móc osiągnąć zakładane cele transformacji. Na podstawie wyników badania przeprowadzonego wśród personelu chorwackich placówek sektora publicznego, w artykule omówiono sposób postrzegania przez pracowników BMA zmian organizacyjnych, technologicznych, kadrowych, dotyczących miejsca i warunków pracy oraz świadczonych usług, a także różnych aspektów zarządzania zmianą. Poddano również ocenie stopień implementacji w tym sektorze teorii i praktyki planowania i kontroli wprowadzanych modyfikacji.

Dane do analizy zebrano przy pomocy sondażu online opracowanego specjalnie do celów badania. Zaproszenie do udziału w ankiecie wysłano na adresy tysiąca potencjalnych respondentów; ważne odpowiedzi uzyskano od 242 bibliotekarzy, muzealników i archiwistów ze wszystkich regionów Chorwacji (stopa zwrotu: 24,2%). Próbowano określić wpływ 5 zmiennych (rodzaj instytucji, płeć, wiek, poziom wykształcenia i zajmowane stanowisko) na poglądy i opinie badanych, podobieństwa i różnice dotyczące podejść do zmian i zarządzania zmianą w badanych kategoriach, ukryte czynniki warunkujące postawy badanych, a także obszary krytyczne dla procesów kontroli transformacji w instytucjach informacyjnych. Ustalono m.in., że specjaliści informacyjni najbardziej pozytywnie oceniają zmiany zachodzące na poziomie usług świadczonych przez ich instytucje, znacznie mniej natomiast – przemiany zachodzące na poziomie organizacyjnym, a ogólnie – są tylko częściowo zadowoleni z transformacji chorwackiego sektora publicznego. Choć zdają sobie sprawę, że zmiany są ważne i ze dobre zarządzanie przekształceniami poprawia efektywność i wydajność pracy, wyrażają jednocześnie opinie, że proces ten nie jest wykonywany odpowiednio. Typ placówki, w której pracują i pozycja w strukturze zarządzania okazały się silnymi predykatorami różnic dotyczących oceny zmian (respondenci na kierowniczych stanowiskach i bibliotekarze odnosili się do nich znacznie bardziej pozytywnie).

Zidentyfikowano również trzy czynniki: mechanizmy zarządzania zmianą, wpływ zmian na użytkowników i lokalną społeczność oraz waga i potrzeba zmiany, leżące u podstaw poglądów respondentów na zachodzące transformacje i proces ich kontrolowania, a na ich podstawie uczestników badania sklasyfikowano w czterech wzajemnie rozłącznych grupach. We wnioskach stwierdzono, że teoria i praktyka zarządzania zmianą są w chorwackich instytucjach w dużej mierze pomijane, nie poświęca się też w nich wystarczająco dużo uwagi tworzeniu warunków sprzyjających pomyślnemu wdrażaniu innowacji. Wskazano także obszary krytyczne procesów administracyjnych, takie jak brak strategii i planów implementacji zmian oraz niepodejmowanie kroków, które mogłyby zmniejszyć opór pracowników wobec dokonywanych przekształceń, i przedstawiono potencjalne rozwiązania dla tych problemów.

Komentarze wyłączone.