Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Sytuacja finansowa brytyjskich bibliotek publicznych a usługi wypożyczeń międzybibliotecznych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Sytuacja finansowa brytyjskich bibliotek publicznych a usługi wypożyczeń międzybibliotecznych została wyłączona

W związku z recesją i wprowadzonym przez rząd Wielkiej Brytanii programem oszczędnościowym, brytyjskie biblioteki publiczne (BP), podobnie jak inne instytucje publiczne podległe lokalnym władzom, zmuszone są działać mając do dyspozycji znacznie zredukowane budżety. Z danych strony Public Libraries News  wynika, że 141 z 177 udostępniających takie informacje samorządów (na 206 wszystkich w kraju), którym podlegają biblioteki, rozważa zamknięcie części BP bądź znaczne obcięcie kosztów, a od kwietnia 2011 r., 490 placówek tego typu (9,2% wszystkich brytyjskich BP) znalazło się w stanie przeprowadzonej już lub planowanej likwidacji bądź poza nadzorem miejscowej administracji (por. sytuację z lat 2008/2009: BABIN 2009/4/246).

Autor przedstawia niektóre z wybieranych przez samorządy strategii mających zmniejszyć koszty utrzymania BP (ousourcing, zlecanie obsługi bibliotek wolontariuszom, wspólne usługi itp.), dokonuje też oceny wartości i najważniejszych jego zdaniem funkcji bibliotek oraz kroków, jakie najprawdopodobniej trzeba będzie podjąć, by zachować choć częściowo ich niezmiernie istotną społeczną rolę. Argumentuje również, że wypożyczenia międzybiblioteczne w BP – usługi obecnie mało priorytetowe, niedoceniane, nieefektywne i zagrożone, mają duży potencjał i, w sytuacji powszechnych cięć budżetowych i centralizacji bibliotek, olbrzymią wartość dla użytkowników. Mimo złej kondycji finansowej BP, serwisy te mogą też, po spełnieniu określonych warunków, stać się podstawową, sprawnie działającą i wysoko cenioną częścią oferty bibliotecznej. Przedstawia następnie najważniejsze jego zdaniem zalecenia i wnioski dla osób zaangażowanych w świadczenie takich usług oraz, na przykładzie londyńskiej sieci bibliotecznej, konkretne i mające w założeniu przynieść znaczne oszczędności propozycje reorganizacji i rozwoju lokalnego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych.

Komentarze wyłączone.