Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

ATSIDA – archiwum danych nt. rdzennej ludności Australii

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania ATSIDA – archiwum danych nt. rdzennej ludności Australii została wyłączona

W artykule zreferowano przebieg i wyniki prac nad stworzeniem cyfrowego archiwum zapewniającego długotrwałe zachowanie i udostępnianie danych badawczych z zakresu nauk społecznych, dotyczących rdzennych mieszkańców Australii i wysp Cieśniny Torresa. Przedstawiono też wyzwania związane z realizacją tego unikalnego przedsięwzięcia oraz plany jego przyszłego rozwoju. Baza ATSIDA (Aboriginal and Torres Strait Islander Research Data) – jeden z elementów Australian Data Archive, to wspólny projekt Biblioteki Uniwersytetu Technologii (UT) w Sydney i Jumbunna Indigenous House of Learning – jednostki UT zajmującej się opieką nad aborygeńskimi studentami, rozwijany we współpracy z AIATSIS (Australijskim Instytutem Studiów nad Aborygenami i Mieszkańcami Wysp Cieśniny Torresa).

Do archiwum włączane są wszelkiego typu dane zebrane w ramach różnych projektów badawczych: dane numeryczne, rysunki, nagrania dźwiękowe itp. oraz towarzyszące im informacje kontekstowe. Ich gromadzenie i zachowywanie wymaga rozwiązywania szeregu problemów natury technicznej (rozmaitość formatów i lokalizacji) etycznej i prawnej (odmienność lokalnych i zachodnich koncepcji własności intelektualnej, paradygmatu nauki i tradycyjnej wiedzy autochtonicznej ludności i in.) oraz poszanowania zasad i zwyczajów Aborygenów i utrzymywania stałych kontaktów z ich społecznościami w celu budowania opartych na zaufaniu, wzajemnych relacji. Autorzy omawiają przyjęte w czasie realizacji projektu strategie i metodologie zarządzania danymi i rozwiązania technologiczne oraz tworzone i testowane protokoły, wytyczne i standardy. Prezentują też korzyści, jakie daje ATSIDA środowisku naukowemu.

 

Komentarze wyłączone.