Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Instrukcje i zalecenia metodyczne Rosyjskiej Izby Książki

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Opracowanie informacji

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Instrukcje i zalecenia metodyczne Rosyjskiej Izby Książki została wyłączona

Dział Naukowo-Badawczy Państwowej Bibliografii i Nauki o Książce (NIO BU) Rosyjskiej Izby Książki (RIK) stale uaktualnia zalecenia dotyczące doboru publikacji do poszczególnych typów baz bieżącej bibliografii narodowej (bbn). Zgłoszone do NIO BU wątpliwości i problemy, po ich analizie i konsultacji z wydawcami, rozpatrywane są przez specjalną komisję. Na podstawie jej decyzji opracowuje się następnie zalecenia dot. rejestracji dokumentów w poszczególnych bazach.

W artykule omówiono instrukcje opracowane bądź znowelizowane w latach 2007-2010 oraz zwrócono uwagę na główne zmiany wytycznych (np. zaliczenie do książek kolorowanek i książeczek dla przedszkolaków, uprzednio traktowanych jako materiały ikonograficzne). W instrukcji z 2009 r. podkreślono, że pracownicy RIK powinni starać się u wydawców o 16 egz. eo dodruków nakładów danego tytułu, a nie o 1 egzemplarz. Instrukcja z 2008 r. ustala, że opisy niskonakładowych pozycji do użytku wewnętrznego, których nie uwzględnia się w bbn (skrypty uczelniane, normy, poradniki, kalendarze firmowe itp.) powinny być opisywane w sposób uproszczony i rejestrowane w specjalnej bazie wyłącznie do celów statystyki i informacji dziedzinowej. Selekcji opisów wydawnictw ciągłych dotyczą instrukcje z lat 2006 i 2008. Z bazy druków zwartych do bazy czasopism przeniesiono kilka typów dokumentów, m.in. numerowane roczniki, almanachy, zbiory prac naukowych itp. , gdy mają one charakter serii. Przygotowywane są  znowelizowane instrukcje dotyczące selekcji i przydziału wydawnictw muzycznych, kartograficznych i ikonograficznych. W art. krótko scharakteryzowano też wchodzące do systemu bbn bibliografie zawartości czasopism (bzcz), gazet i bibliografię recenzji.

Przy ich opracowaniu analizuje się 1480 tyt. czasopism i 145 tyt. gazet. Kryteria doboru opisywanych tytułów i artykułów sformułowano w instrukcjach z 2007 i 2009 r. Przy wyborze artykułów uwzględnia się rodzaj czasopisma, dział w jakim materiał opublikowano, sposób prezentacji, nowatorstwo, aktualność tematyki. Opracowanie zawartości gazet powierzono oddziałowi RIK w Możajsku. Kupiono nowe oprogramowanie oraz opracowano nową typologię opisywanych w tej bazie dokumentów , posługując się przejrzystą formą tabel.

Komentarze wyłączone.