Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Archiwum z miesiąca: marzec 2012

Standard COUNTER: 4 wydanie

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Zarządzanie

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Standard COUNTER: 4 wydanie została wyłączona

Statystyki dostarczane przez dostawców różnego typu zasobów elektronicznych różnią się znacząco między sobą – w części baz liczy się wykorzystanie poszczególnych tytułów, w innych pakietów z danej dziedziny wiedzy, w kolejnych – wyświetlenia rozdziałów. Międzynarodowy projekt COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources), uruchomiony w 2002 r., ma na celu ujednolicenie takich statystyk i zapewnienie bibliotekom dostępu do spójnych, porównywalnych i wiarygodnych danych nt. wykorzystania przez użytkowników subskrybowanych przez nie zasobów sieciowych oraz możliwość przeprowadzania na tej podstawie różnych analiz, potrzebnych im do odpowiedniego zarządzania zbiorami.

więcej o Standard COUNTER: 4 wydanie

Wykorzystanie czytników e-książek wśród studentów

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników, Czytelnictwo

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Wykorzystanie czytników e-książek wśród studentów została wyłączona

Choć przenośne czytniki e-książek są dostępne dla indywidualnych użytkowników już od lat 90. ubiegłego wieku, dopiero niedawno, wraz z wprowadzeniem tańszych i bardziej technologicznie zawansowanych modeli (Amazon Kindle, Sony Reader, Nook, czy Kobo) oraz pojawieniem się tabletu iPad, zyskały one większą popularność, a ich upowszechnienie (o ile zdobędą dominującą pozycję na rynku) może oznaczać istotne zmiany dla bibliotek. W artykule zreferowano wyniki badania mającego na celu określenie podejścia amerykańskich studentów do własności e-książek i odtwarzających je urządzeń i zainteresowania tej grupy użytkowników wypożyczaniem z uczelnianych bibliotek pozycji w kompatybilnych z czytnikami formatach. Przedstawiono również, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, możliwe przyczyny stosunkowo niskiej akceptacji tego typu narzędzi wśród odbiorców.

więcej o Wykorzystanie czytników e-książek wśród studentów

SOPA, PIPA & ACTA a walka o wolność Internetu

Autor: Petr Žák,

Kategorie: Zagadnienia wydawnicze i prawne, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Dostęp do publikacji, Własność intelektualna, Wolność intelektualna, Cenzura

Tagi: , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania SOPA, PIPA & ACTA a walka o wolność Internetu została wyłączona

Wydarzenia z ostatnich miesięcy, związane z ujawnieniem szczegółów międzynarodowego porozumienia ACTA (umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi) oraz z przedłożeniem amerykańskiemu Kongresowi projektów ustaw SOPA (przeciw piractwu w sieci) i PIPA (ochrona własności intelektualnej), zmuszają, by przyjrzeć się bliżej tym aktom prawnym oraz protestom społecznym, które wywołały próby ich wprowadzenia. Autor rozpoczyna swoje omówienie od kontrowersyjnych amerykańskich projektów SOPA i PIPA.

więcej o SOPA, PIPA & ACTA a walka o wolność Internetu

OCLC uruchamia nową platformę WorldShare

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania OCLC uruchamia nową platformę WorldShare została wyłączona

5 grudnia 2011 r. OCLC uruchomiło nową platformę Worldshare, która pozwoli bibliotekom członkowskim na tworzenie, konfigurację i wymianę nowych sieciowych usług i aplikacji. Ta wspólna infrastruktura techniczna ma hostować serwisy Worldshare Management Services udostępnione przez konsorcjum OCLC w lipcu 2011 r. i działające w ramach modelu cloud computing. W połączeniu z katalogiem WorldCat, Worldshare Platform ma wspierać pracę bibliotek różnych typów i umożliwić im współpracę w nowy, bardziej efektywny sposób, redukcję kosztów operacyjnych i poprawę użyteczności i jakość oferowanych użytkownikom usług.

więcej o OCLC uruchamia nową platformę WorldShare

Jakiego rodzaju nauką może być informacja naukowa?

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Teoria nauki o informacji i bibliotekoznawstwa, Relacje z innymi dziedzinami

Tagi: , ,

Możliwość komentowania Jakiego rodzaju nauką może być informacja naukowa? została wyłączona

W XX w. podjęto szereg działań by nadać dostarczaniu usług informacyjnych odpowiednie naukowe podstawy i stworzyć na bazie bibliotekarstwa, bibliografii i dokumentacji naukę o informacji. Zgodnie z tymi tendencjami, w 1968 r. Amerykański Instytut Dokumentacji zmienił nazwę na Amerykańskie Towarzystwo Informacji Naukowej. Od początku XXI w., w krajach anglosaskich, na wydziałach bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN) obserwować można zwrot w kierunku nauk społecznych, widoczny choćby w nazewnictwie kierunków studiów oferowanych przez wiodące szkoły BIN, łączącym dość liberalnie słowa „informacja”, „technologia” i „społeczeństwo”. W ramach tych programów analizuje się wiele istotnych zagadnień, cieszą się też one dużą popularnością wśród studentów, trudno jednak w ich ramach zapewnić spójne i logiczne wyjaśnienie charakteru i zakresu dziedziny, jaką jest informacja naukowa (IN).

więcej o Jakiego rodzaju nauką może być informacja naukowa?

Wady i zalety pakietowej formy zakupu czasopism w ramach konsorcjów bibliotecznych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Wady i zalety pakietowej formy zakupu czasopism w ramach konsorcjów bibliotecznych została wyłączona

Obecnie niemal wszystkie biblioteki należą do jednego lub więcej konsorcjów bibliotecznych, za pośrednictwem których starają się uzyskać dostęp do jak największej liczby przydatnych im produktów i usług. Liczba tego typu organizacji przekracza obecnie dwie setki (dane z ponad 40 państw), a najpopularniejsze z nich zrzeszają niemal 1000 instytucji. W artykule, na podstawie doświadczeń jednej z kanadyjskich bibliotek akademickich, przedyskutowano możliwości i ograniczenia konsorcjów związane z grupowym zakupem czasopism oraz zalety i wady tzw. dużych umów (ang. big deals) (por. BABIN 2004/3/4/165, BABIN 2010/2/90), czyli licencji na bazy i pakiety czasopism.

Do korzyści płynących z zakupów konsorcyjnych autorka zalicza m.in. niższe koszty produktów i usług, poszerzenie dostępu do istniejących i nowych zasobów, ich lepszą jakość, współdzielenie/ograniczenie ryzyka związanego z uzyskaniem wspólnych/dzielonych korzyści i możliwość wspólnych negocjacji i korzystania z wiedzy i doświadczenia niedostępnych we własnej placówce.

więcej o Wady i zalety pakietowej formy zakupu czasopism w ramach konsorcjów bibliotecznych

Kwestie użyteczności a rozwój wolnego oprogramowania

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Kwestie użyteczności a rozwój wolnego oprogramowania została wyłączona

Jednymi z czynników warunkujących akceptację danego oprogramowania przez użytkowników jest poziom ich zadowolenia z tego produktu oraz to, jak postrzegają jego użyteczność. W przypadku oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym (OSS), dzięki brakowi fizycznych i własnościowych ograniczeń, użytkownicy z całego świata mają możliwość interakcji z tego typu aplikacjami, a darmowy dostęp pozwalający na korzystanie z nich rzeszom internatów daje szanse na rozwój i ulepszanie takich programów zgodnie z wymaganiami odbiorców. W artykule przedstawiono wyniki badania analizującego jak twórcy OSS reagują na sugestie i uwagi użytkowników i czy konsultują się z profesjonalnymi ekspertami ds. użyteczności, by poprawiać swoje projekty.

więcej o Kwestie użyteczności a rozwój wolnego oprogramowania

Wpływ nowych koncepcji artystycznych i upowszechnienia się elektronicznej książki mobilnej na biblioteki i zmiany cywilizacyjne

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Wpływ nowych koncepcji artystycznych i upowszechnienia się elektronicznej książki mobilnej na biblioteki i zmiany cywilizacyjne została wyłączona

Autor analizuje rolę i wpływ prac bibliotekarzy, twórców technologii informacyjnych i teoretyków sztuki na powstanie koncepcji i projektu mobilnej biblioteki.

więcej o Wpływ nowych koncepcji artystycznych i upowszechnienia się elektronicznej książki mobilnej na biblioteki i zmiany cywilizacyjne

Dobór e-książek w bibliotekach akademickich

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Zagadnienia wydawnicze i prawne, Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Dobór e-książek w bibliotekach akademickich została wyłączona

Biblioteki akademickie (BA) odgrywają istotną rolę w doborze książek elektronicznych i udostępnianiu ich środowisku naukowemu. Z tego względu stosowane przez nie zasady gromadzenia tych zasobów mogą mieć potencjalnie istotne konsekwencje dla przyszłości rynku e-książki. W artykule omówiono wyniki badania analizującego kryteria i metody wyboru tytułów w tym formacie, stosowane w BA w Wielkiej Brytanii, zreferowano również dostępną literaturę przedmiotu poświęconą kształtowaniu zbiorów e-książek w placówkach akademickich i czynnikom wpływającym na decyzje o ich zakupie.

więcej o Dobór e-książek w bibliotekach akademickich

Dzielenie się wiedzą w społecznościach wiki

Autor: Marta Elas,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Dzielenie się wiedzą w społecznościach wiki została wyłączona

Dzielenie się wiedzą odbywa się zwykle w obrębie określonych grup, a w wyniku rozwoju technologicznego — również w wirtualnych społecznościach (WS). W artykule przestawiono badanie, którego celem było zrozumienie, w jaki sposób nowatorskie aplikacje sieciowe wspomagają budowanie relacji i dzielenie się wiedzą w obrębie WS, a tym samym, jak przyczyniają się do ich rozwoju.

więcej o Dzielenie się wiedzą w społecznościach wiki