Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

RADAR: narzędzie oceny internetowych źródeł

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników, Umiejętności informacyjne

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania RADAR: narzędzie oceny internetowych źródeł została wyłączona

Internet stał się nieodłączną częścią życia współczesnych studentów, z prowadzonych od lat badań wynika jednak, że łatwość w posługiwaniu się tym medium i znajomość jego mechanizmów nie zawsze idą w parze z wysokim poziomem kompetencji informacyjnych i umiejętnością krytycznej oceny źródeł elektronicznych oraz wyboru wartościowych informacji w zalewie dostępnych w sieci www treści. Bibliotekarze i kadra naukowa zdają sobie sprawę z tego problemu, próbując zapewniać użytkownikom informacji różnego typu pomoce w postaci list kontrolnych i przewodników dotyczących cyfrowych zasobów. Autorka omawia w artykule instrumenty tego typu oraz ich wady i ograniczenia, a następnie prezentuje własne podejście do nauki selekcji i weryfikacji internetowych źródeł, proponując wykorzystywanie w celach edukacyjnych stworzonej przez siebie metody: RADAR.

Łączy ona jej zdaniem zalety list kontrolnych oraz alternatywnej wobec nich metody kontekstualnego podejścia do uczenia oceny stron www Marca Meoli (2004 r.). Nazwa RADAR to palindrom utworzony z pierwszych liter słów relevance, authority, date, appearance, reason for writing, czyli relewancja, sprawstwo, data, wygląd i powód napisania. Instrument ten, na wzór urządzenia lokalizacyjnego o tej samej nazwie, ma pomagać uczniom i studentom w bezpiecznej nawigacji po zasobach sieci www oraz uczyć ich krytycyzmu w odbiorze informacji i uświadamiać potrzebę ustalania (i znajomości metod ustalania), czy i na ile znaleziona informacja może być pomocna i odpowiada celom zleconej pracy (relewancja), kto jest jej autorem i co może wskazywać na jego wiarygodność, autorytet i kwalifikacje (sprawstwo), jaki jest czas jej publikacji i jego ewentualne znaczenie (data), co można wnioskować na podstawie sposobu prezentacji treści na danej stronie (profesjonalny, amatorski itp.), użytego języka (formalny, nieformalny) i środków wyrazu (wygląd), i w jakim celu je opublikowano (prezentacja wyników badań, argument w debacie, zamysł propagandowy, reklama, sprzedaż czy rozrywka) – (powód napisania). Ewaluację można zaczynać od dowolnego z ww. kryteriów.

W tekście przedstawiono możliwe metody pracy z RADAR, a następnie zaprezentowano wyniki przeprowadzonego na małą skalę testu tego narzędzia, sprawdzającego opinie studentów nt. jego użyteczności. Badanie zrealizowano w średniej wielkości greckim kolegium sztuk wyzwolonych (ang. liberal arts college) prowadzącym zajęcia w języku angielskim, w grupie 20 studentów uczestniczących w zajęciach nauki pisania tekstów naukowych. RADAR miał im pomóc w pracy nad esejem argumentacyjnym, wymagającym wykorzystania wielu źródeł drukowanych i elektronicznych. Po zapoznaniu badanych z testowanym podejściem oraz technikami, jakich można używać w odniesieniu do jego poszczególnych elementów, poproszono ich o rejestrowanie przez tydzień w dziennikach wszystkich działań związanych z wyszukiwaniem i oceną informacji oraz zapisywanie komentarzy dotyczących posługiwania się RADAR. Z analizy zebranych danych wynika, że odbiór takiej koncepcji ewaluacji, jak i samego narzędzia był bardzo pozytywny i uznano je za łatwe do zapamiętania i przydatne w pracy badawczej. Zdaniem respondentów, RADAR wpłynął też korzystnie na zmianę ich nawyków związanych z wyszukiwaniem informacji i pomógł w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji związanych z oceną źródeł.

Komentarze wyłączone.