Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Archiwum z miesiąca: styczeń 2012

Reakcje kadry akademickiej na zmiany modelu usług bibliotecznych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki, Badania użytkowników

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Reakcje kadry akademickiej na zmiany modelu usług bibliotecznych została wyłączona

Wymuszane koniecznością cięcia kosztów zmiany sposobu świadczenia usług bibliotek akademickich spotykają się zazwyczaj z dużym niezadowoleniem kadry naukowej, gdyż eliminują lub ograniczają tradycyjne zasoby i serwisy, na których bazuje ta grupa użytkowników. W artykule zreferowano wyniki sondażu przeprowadzonego wśród wykładowców i asystentów Szkoły Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (SBIN) Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign, w celu oceny ich reakcji na zamknięcie w połowie 2009 r. Biblioteki Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (BBIN) – jednego z działów Biblioteki Uniwersyteckiej, i sprawdzenia czy wśród tej grupy respondentów, w założeniu znających realia funkcjonowania bibliotek lepiej od innych pracowników uczelni, krok ten spotkał się z większym zrozumieniem.

więcej o Reakcje kadry akademickiej na zmiany modelu usług bibliotecznych

Zastosowania teorii grafów w bibliotekach

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Relacje z innymi dziedzinami, Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Zastosowania teorii grafów w bibliotekach została wyłączona

Grafy to nowy model danych dla bibliotek, oferujący nowe możliwości dla usług bibliotecznych. Są one generowane, niezależnie od intencji bibliotekarzy, przy każdorazowym korzystaniu z usług Sieci Semantycznej i standardów reprezentacji danych. W artykule, mającym w zamierzeniu autorów służyć jako przewodnik dotyczący tego zagadnienia, przedstawiono założenia i podstawowe pojęcia teorii grafów, przybliżono też koncepcję Giant Global Graph oraz algorytmy i technikę analizy grafów wykorzystywaną w wyszukiwarce Google, określając przydatność tego typu narzędzi dla bibliotekarzy.

więcej o Zastosowania teorii grafów w bibliotekach

Realizacja projektów ARROW i ARROW Plus

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Dostęp do publikacji, Własność intelektualna

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Realizacja projektów ARROW i ARROW Plus została wyłączona

ARROW (The Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) to współfinansowany przez Komisję Europejską projekt konsorcjum europejskich bibliotek narodowych, wydawców, organizacji zbiorowego zarządzania oraz ogólnoeuropejskich i krajowych stowarzyszeń reprezentujących twórców, mający wspierać promowane przez UE programy masowej digitalizacji i powszechnego dostępu do zasobów europejskich instytucji kultury i nauki, a w szczególności projekt Europejskiej Biblioteki Cyfrowej (Europeana). Jego pierwszą fazę rozpoczętą w 2008 r., poświęcono opracowywaniu metod identyfikacji posiadaczy praw autorskich, rodzaju tych praw oraz statusu dzieł (osierocone (orphan work), dostępne na rynku (in print) i poza obiegiem komercyjnym (out of print)) oraz ulepszenia współoperatywności źródeł informacji o prawach. Efektem tych prac jest zautomatyzowany system zarządzania rozproszoną informacją o prawach, dostosowany do wymogów bibliotek cyfrowych i możliwy do zaadaptowaniania także w innych kontekstach.

więcej o Realizacja projektów ARROW i ARROW Plus

Ogólnoświatowa wirtualna konferencja Biblioteka 2.011: „Przyszłość bibliotek w cyfrowej erze”

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Informacja naukowa, Biblioteki i bibliotekarstwo, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Ogólnoświatowa wirtualna konferencja Biblioteka 2.011: „Przyszłość bibliotek w cyfrowej erze” została wyłączona

Międzynarodowa, wirtualna konferencja Biblioteka 2.011, zorganizowana z inicjatywy i pod przewodnictwem administratorów witryny społecznościowej Library 2.0 działającej w sieci Ning, przy wsparciu finansowym Szkoły Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Stanowego San Jose, odbyła się online, w wielu strefach czasowych w listopadzie 2011. Przeprowadzono ją przy wykorzystaniu oprogramowania BlackBoard Collaborate, na stronie Library 2.0. Udział w konferencji był bezpłatny, okazała się też dużym sukcesem – zgłosiło się na nią 6 800 specjalistów z branży informacyjnej i bibliotecznej; łącznie na stronach 150 sesji wykładowych i paneli dyskusyjnych, w ciągu trzech dni trwania sympozjum, zalogowało się 9 tys. osób ze 153 krajów, a w jednej z kluczowych prezentacji uczestniczyło 425 osób.

więcej o Ogólnoświatowa wirtualna konferencja Biblioteka 2.011: „Przyszłość bibliotek w cyfrowej erze”

Zintegrowany system biblioteczny IRBIS-64 w Bibliotece Narodowej Ukrainy

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Zintegrowany system biblioteczny IRBIS-64 w Bibliotece Narodowej Ukrainy została wyłączona

W części wstępnej artykułu, na licznych przykładach, omówiono światowe tendencje w zakresie wspólnego katalogowania i tworzenia katalogów centralnych oraz scharakteryzowano system OCLC. Zaprezentowano też ułatwienia zwiększające możliwości wyszukiwania oraz coraz bardziej przyjazne interfejsy w nowoczesnych katalogach na przykładzie bibliotecznego oprogramowania komputerowego nowej generacji (system Primo firmy Ex Libris). Podkreślono, że integracja katalogów i wdrożenie nowoczesnych systemów bibliotecznych wymagają standaryzacji, m.in. wprowadzenia formatu UNIMARC, MARC21 lub metadanych Dublin Core (DCMI).

więcej o Zintegrowany system biblioteczny IRBIS-64 w Bibliotece Narodowej Ukrainy

Wolontariat w bibliotekarstwie – sytuacja w Czechach

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Wolontariat w bibliotekarstwie – sytuacja w Czechach została wyłączona

Za wolontariuszy na ogół uznaje się osoby pomagające dobrowolnie ludziom lub pracujące w organizacjach społecznych w wolnym czasie, bez liczenia na wynagrodzenie czy odwzajemnienie pomocy. W Czechach ustawa o wolontariacie weszła w życie dopiero w 2002 r. Umożliwiła ona organizacjom zawieranie zgodnych z prawem umów z wolontariuszami, co z kolei stanowiło podstawę starań organizacji pozarządowych o dofinansowanie ich projektów. Obecnie, biblioteki w tym kraju mogą występować o wsparcie finansowe procesu wyszukiwania i szkolenia wolontariuszy.

więcej o Wolontariat w bibliotekarstwie – sytuacja w Czechach

Nowy kodeks etyki bibliotekarza w Rosji

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , ,

1 komentarz

26 maja 2011 roku na dorocznej konferencji Rosyjskiego Stowarzyszenia Bibliotecznego (RBA) w Tjumeni przyjęto nowy „Kodeks etyki rosyjskiego bibliotekarza”. Prace nad nim trwały 2 lata, w tym czasie zespół redakcyjny przeprowadził szerokie konsultacje w środowisku bibliotekarskim, zorganizował też wiele seminariów i konferencji.

więcej o Nowy kodeks etyki bibliotekarza w Rosji

Mutacje marketingu a biblioteki

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Mutacje marketingu a biblioteki została wyłączona

W niemal wszystkich krajach na świecie, forsowane przez polityków i międzynarodowe instytucje finansowe cięcia wydatków na cele społeczne (przy jednoczesnym przeznaczaniu niebagatelnych kwot na ratowanie bankrutujących prywatnych banków i koncernów oraz upadajacych gospodarek) miały bardzo negatywny wpływ na sytuację sektora edukacyjnego i instytucji kultury, w tym bibliotek. Placówki te dysponują znacznie zmniejszonymi budżetami i zmuszone są do szukania kreatywnych rozwiązań pozwalających im na godzenie w czasach recesji ich społecznej i edukacyjnej misji z koniecznością wdrażania usług bazujących na ICT. Wiele bibliotek dotyka tzw. kryzys legitymizacji i mimo notowanego wzrostu zainteresowania swoimi usługami, mają one kłopoty z uzasadnieniem potrzeby ich utrzymywania finansującym je organom oraz opinii publicznej. W artykule, na podstawie skandynawskich i niemieckich doświadczeń, przeanalizowano możliwości, jakie dają bibliotekarzom w tym zakresie współczesne techniki marketingu, PR i zarządzania.

więcej o Mutacje marketingu a biblioteki

Wykorzystanie pracy zespołowej w bibliotekach akademickich

Autor: Marta Elas,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Wykorzystanie pracy zespołowej w bibliotekach akademickich została wyłączona

W bibliotekach akademickich (BA) w ciągu ostatnich 10 lat uległ zmianie sposób organizacji pracy działów określanych w krajach anglosaskich mianem służb technicznych (ST), czyli zajmujących się doborem, nabywaniem, opracowywaniem i zapewnianiem dostępu do dokumentów w różnych formatach. Coraz częściej wykorzystuje się w nich pracę zespołów – niewielkich grup osób dysponujących uzupełniającymi się umiejętnościami, skoncentrowanych na wspólnych celach. Pozwala to m.in. na uniknięcie problemów wynikających z hierarchicznej struktury organizacyjnej instytucji.

więcej o Wykorzystanie pracy zespołowej w bibliotekach akademickich

Wpływ wirtualnych przestrzeni edukacyjnych na uczenie się

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Prace teoretyczne i ogólne, Relacje z innymi dziedzinami, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Badania użytkowników

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Wpływ wirtualnych przestrzeni edukacyjnych na uczenie się została wyłączona

Na podstawie przeglądu literatury z kilku dyscyplin nauki, omówiono wykorzystanie koncepcji wirtualnych przestrzeni w kontekstach edukacyjnych, przedstawiono też obecny stan badań poświęconych wpływowi dwu- i trójwymiarowych wirtualnych przestrzeni edukacyjnych (VLE, MUVE itp.) na efekty uczenia się oraz zarysowano najciekawsze obszary badawcze dla przyszłych projektów tego typu.

więcej o Wpływ wirtualnych przestrzeni edukacyjnych na uczenie się