Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Poprawa zarządzania e-książkami oraz ich dostępności i wyszukiwania: dwie nowe inicjatywy NISO

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Poprawa zarządzania e-książkami oraz ich dostępności i wyszukiwania: dwie nowe inicjatywy NISO została wyłączona

E-książki odgrywają coraz ważniejszą rolę w zbiorach bibliotecznych, jednak ze względu na liczbę tych publikacji oraz specyfikę modeli dostępu, zakładających np. ograniczony równoczesny użytek, ich udostępnianie i wyszukiwanie wiąże się z wieloma wyzwaniami. National Information Standards Organization (NISO) – amerykańska organizacja zajmująca się opracowywaniem i popularyzacją standardów oraz rekomendowanych praktyk dla społeczności bibliotecznej i dostawców usług informacyjnych, angażuje się od kilku lat w debaty i analizy dotyczące różnych aspektów udostępniania e-książek w bibliotekach. Działania te koncentrują się m.in. na inicjowaniu dyskusji w grupach fokusowych i bezpośrednich spotkań z zainteresowanymi stronami oraz organizacji wydarzeń edukacyjnych, takich jak wirtualne konferencje i webinaria. Dwa nowe projekty NISO: The Flexible API Framework for E-Content in Libraries (Elastyczna struktura API dla treści cyfrowych w bibliotekach) oraz E-Book Bibliographic Requirements in the Sale, Publication, Discovery, Delivery and Preservation Supply Chain (Bibliograficzne wymagania dla e-książek w sprzedaży, publikacji, wyszukiwaniu, zachowywaniu i łańcuchach dostaw) mają zapewnić uzgodnione rekomendacje dla poprawy infrastruktury dla ebooków w bibliotekach.

Grupa robocza zajmująca się pierwszą z inicjatyw – The Flexible API Framework for E-Content in Libraries, ma stworzyć techniczne wymagania i zestaw narzędzi API, które zmodernizują współoperatywność systemów bibliotek i dostawców, przy obsłudze licencjonowanych treści elektronicznych: e-książek, mediów strumieniowych i baz danych, i zapewnią bibliotekom wszystkich typów możliwość integracji różnego typu zamówień i odpowiedzi z własnymi, lokalnymi interfejsami (wypożyczenia e-książek są zazwyczaj procesem wieloetapowym, realizowanym na kilku interfejsach, zmuszającym użytkowników do poruszania się między oprogramowaniem bibliotecznym i systemem dostawcy, różniącymi się funkcjonalnością).

Zespół pracujący nad drugim projektem, znanym w skrócie jako „E-Book Metadata Working Group”, zajmuje się rozwiązywaniem problemów doświadczanych przez poszczególne strony łańcucha dostaw (wydawców, dostawców, agencje katalogujące, biblioteki i agencje zajmujące się ochroną i zabezpieczeniem treści cyfrowych), stosujące odmienne standardy, przy otrzymywaniu i przetwarzaniu wysokiej jakości metadanych. Inicjatywa ta ma obejmować dwa etapy (gromadzenia informacji i formułowania zaleceń i najlepszych praktyk związanych z używaniem metadanych opisowych, w tym identyfikatorów). Plany grupy roboczej zakładają m.in. zbadanie implementacji standardów ONIX i MARC i określenie przydatności rekomendacji związanych ze stosowaniem konkretnych narzędzi zgodności. W artykule scharakteryzowano krótko istotę i cele każdego z przedsięwzięć oraz prognozowany przebieg ich realizacji. Ich postępy można śledzić na stronie NISO, a efekty mają być podsumowane w roboczych wersjach rekomendacji przedstawionych do publicznej oceny w nadchodzących miesiącach 2017 r.

Komentarze wyłączone.