Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Archiwum z miesiąca: październik 2014

Ocena efektywności NILDE: ogólnokrajowego systemu dzielenia się zasobami

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Zarządzanie, Działalność biblioteki, Badania użytkowników

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Ocena efektywności NILDE: ogólnokrajowego systemu dzielenia się zasobami została wyłączona

NILDE – Network for Inter-Library Document Exchange (zob. BABIN 2009/1/74) to włoska sieć międzybibliotecznej wymiany dokumentów, stworzona w celu poprawy usług wypożyczeń międzybibliotecznych i zacieśnienia współpracy między bibliotekami we Włoszech. Oprogramowanie zarządzające w jej ramach wszystkimi procesami związanymi z realizacją zamówień i obiegiem dokumentów zostało opracowane przez Bibliotekę Bolońskiej Strefy Badawczej Krajowej Rady Naukowej (C.N.R.). Interfejs użytkownika udostępniono w 2005 r., a od 2006 r. NILDE działa jako ogólnokrajowy serwis online. Obecnie członkami sieci jest 830 różnego typu instytucji (głównie biblioteki szkół wyższych oraz szpitale i medyczne instytuty badawcze, instytucje publiczne, organizacje pożytku publicznego itp.), korzysta z niej również ponad 18 tys. zarejestrowanych, indywidualnych użytkowników. W artykule przybliżono korzyści dla bibliotek i ich klientów związane z korzystaniem z serwisu, architekturę i charakterystykę obecnej wersji oprogramowania NILDE 4.0, w tym funkcje i użyteczność modułu użytkownika, a następnie przedstawiono wyniki badań z lat 2011-2013, mających ocenić funkcjonalność i możliwości udoskonaleń tego systemu.

więcej o Ocena efektywności NILDE: ogólnokrajowego systemu dzielenia się zasobami

Czynniki stresogenne w bibliotekach publicznych z perspektywy bibliotekarzy

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Czynniki stresogenne w bibliotekach publicznych z perspektywy bibliotekarzy została wyłączona

W powszechnym odbiorze, biblioteki publiczne to ciche, przyjemne miejsca w których nic się nie dzieje i których pracownicy mogą spędzać spokojnie całe dnie w otoczeniu książek. Dla bibliotekarzy mających codziennie do czynienia ze stresem, trwałość tego stereotypu jest trudna do przyjęcia, a brak szerszej świadomości bibliotecznych realiów oraz rozumienia przyczyn wywołujących silne emocje i napięcia w miejscu pracy sprawia, że ich problemy mogą być ignorowane, trudno też szukać dla nich organizacyjnych rozwiązań. Aby zidentyfikować najpopularniejsze czynniki stresu mające wpływ na personel bibliotek publicznych, autorka przeanalizowała literaturę przedmiotu i, na podstawie wniosków z przeglądu oraz rozmów z bibliotekarzami, wytypowała zbiór 25 potencjalnych stresorów, a następnie przeprowadziła sondaż online wśród przedstawicieli tej grupy zawodowej w Stanach Zjednoczonych, prosząc ich o ocenę i uszeregowanie pozycji z listy, zgodnie z własnym doświadczeniem, od najsilniejszych, do najsłabszych. Przedstawiła również rekomendacje dotyczące metod tworzenia bezpiecznych i satysfakcjonujących warunków pracy.

więcej o Czynniki stresogenne w bibliotekach publicznych z perspektywy bibliotekarzy

Article Exchange: transgraniczne dostarczanie dokumentów cyfrowych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja, Własność intelektualna

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Article Exchange: transgraniczne dostarczanie dokumentów cyfrowych została wyłączona

Article Exchange to nowy, globalny, elektroniczny serwis dostarczania i wymiany dokumentów oferowany przez OCLC i zapewniający jedną, bezpieczną lokalizację, w której biblioteki z całego świata mogą umieszczać zamówione artykuły i rozdziały książek, i z której użytkownicy mogą pobierać dokumenty przygotowane dla nich w ramach cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych. Autorka opisuje szczegółowo jego rozwój, zakres wykorzystania, zasady działania i użytkowania, ich zgodność z warunkami umów licencyjnych i przepisami prawa autorskiego w różnych krajach.

więcej o Article Exchange: transgraniczne dostarczanie dokumentów cyfrowych

Linked Data i funkcje wyszukiwania w Europeanie

Autor: Joanna Szymczak,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Linked Data i funkcje wyszukiwania w Europeanie została wyłączona

Artykuł, bazujący na prezentacji przedstawionej przez autora na konferencji ODOK 2010, poświęcono omówieniu badań nad wprowadzaniem modelu Linked Data i Sieci Semantycznej na platformie Europeana. Przedstawiono w nim rozwój i założenia tego projektu, jego planowaną architekturę informacyjną oraz zagadnienia związane z implementacją funkcji wyszukiwania semantycznego, opisując na konkretnych przykładach przyjęty model danych, ich semantyczną warstwę, prototyp semantycznego wyszukiwania oraz kwestie związane z interoperacyjnością i Linked Open Data.

więcej o Linked Data i funkcje wyszukiwania w Europeanie

Książki i biblioteki w życiu młodych Amerykanów: raport ośrodka badawczego Pew

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników, Czytelnictwo

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Książki i biblioteki w życiu młodych Amerykanów: raport ośrodka badawczego Pew została wyłączona

Nowy, opublikowany 10 września tego roku raport The Pew Research Center Internet Project przedstawia wyniki badania analizującego nawyki czytelnicze osób należących do pokolenia milenijnego (znanego także jako pokolenie Y), ich relacje z bibliotekami odraz sposób postrzegania znaczenia tych instytucji w życiu ich społeczności oraz własnym. Wg autorki, płynące z niego wnioski są dość optymistyczne. Wskazują, że młodzi Amerykanie (milenijną generację zdefiniowano w raporcie jako ludzi w wieku od 16 do 29 lat) czytają co najmniej tyle samo, co starsze pokolenia, są częstymi gośćmi bibliotek, sposób wykorzystywania przez nich usług tych instytucji i poziom zaangażowania różnią się jednak od tych zaobserwowanych w innych grupach wiekowych.

więcej o Książki i biblioteki w życiu młodych Amerykanów: raport ośrodka badawczego Pew

Usługi informacyjne dla seniorów w podmiejskich bibliotekach publicznych w Stanach Zjednoczonych

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Usługi informacyjne dla seniorów w podmiejskich bibliotekach publicznych w Stanach Zjednoczonych została wyłączona

W Stanach Zjednoczonych w wiek emerytalny wkroczyła generacja wyżu demograficznego (urodzeni w latach 1946-1964). Już w 2005 r. liczba osób powyżej 65 roku życia wynosiła w tym kraju 12% populacji, a szacuje się, że w 2050 r. sięgnie 19%. Stawia to przed bibliotekami nowe zadania, związane z obsługą seniorów. Artykuł dotyczy publicznych bibliotek podmiejskich w Stanach Zjednoczonych. Celem omówionego w nim badania było ustalenie zakresu i dostępności oferowanych przez nie usług dla osób starszych, stopnia przestrzegania wymogów ustawy ADA (Americans with Disabilities Act) i zaleceń RUSA (Reference and User Services Association) oraz poziomu współpracy bibliotek z innymi organizacjami służącymi seniorom.

więcej o Usługi informacyjne dla seniorów w podmiejskich bibliotekach publicznych w Stanach Zjednoczonych

Techniczne aspekty długoterminowej archiwizacji: Recommended Format Specifications Biblioteki Kongresu

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Techniczne aspekty długoterminowej archiwizacji: Recommended Format Specifications Biblioteki Kongresu została wyłączona

Misją Biblioteki Kongresu jest gromadzenie, długotrwałe przechowywanie i udostępnianie obecnym i przyszłym pokoleniom krajowego i światowego dorobku twórczego. Kształtowanie tak bogatej, cechującej się wysoką jakością i wszechstronnej kolekcji wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy dziedzinowych, księgarskich i językowych ekspertów, lecz również doskonałej znajomości technicznych aspektów produkcji dzieł twórczych, w tym charakterystyki fizycznych i cyfrowych nośników i formatów, w jakich są zapisywane, oraz umiejętności identyfikacji formatów cechujących się trwałością i nadających się najlepiej do gromadzenia na szeroką skalę i długotrwałej archiwizacji. Aby ułatwić to zadanie, w BK opracowano dokument zawierający wytyczne na temat polecanych standardów zapisu analogowych i cyfrowych obiektów: Recommended Format Specifications.

więcej o Techniczne aspekty długoterminowej archiwizacji: Recommended Format Specifications Biblioteki Kongresu

Marketing biblioteczny: oscylowanie między tradycyjnymi i cyfrowymi strategiami

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Kategorie użytkowników

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Marketing biblioteczny: oscylowanie między tradycyjnymi i cyfrowymi strategiami została wyłączona

Amerykańskie biblioteki zaczęły wykorzystywać różnego typu media społecznościowe do kontaktów ze swoimi użytkownikami już na wczesnym etapie rozwoju tych platform, jednak ze względu na zróżnicowanie klienteli, której służą, muszą nadal przekazywać komunikaty marketingowe zarówno przy pomocy tradycyjnych, jak i najnowocześniejszych, cyfrowych technik, tak by dotrzeć ze swoim przekazem do jak najszerszego grona odbiorców. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz komentarzy profesjonalistów, w artykule omówiono różne podejścia do promocji bibliotecznych zbiorów i usług, przedyskutowano też najważniejsze kwestie, jakie należy rozważyć planując kampanie marketingowe w dobie cyfrowych technologii i chcąc w pełni wykorzystać potencjał starych i nowych kanałów komunikacji.

więcej o Marketing biblioteczny: oscylowanie między tradycyjnymi i cyfrowymi strategiami