Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Potrzeby użytkowników związane z wyszukiwaniem i wykorzystaniem obrazów

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Potrzeby użytkowników związane z wyszukiwaniem i wykorzystaniem obrazów została wyłączona

Aby zrozumieć potrzeby informacyjne użytkowników dotyczące dostępności obrazów w formie cyfrowej i sposobów ich indeksowania, bada się m.in. czynniki kontekstualne mające wpływ na zachowania związane z wyszukiwaniem plików obrazkowych i oczekiwania związane z tym, jak są opisywane w Internecie. W artykule przedstawiono wyniki projektu badawczego, mającego określić, w jaki sposób potrzeby ogółu użytkowników w tym zakresie powiązane są z zamierzonymi celami użycia obrazów z dostępnych w sieci, ogólnych (nietematycznych) zbiorów.

Przeanalizowano w tym celu 192 pytania dotyczące wyszukiwania obrazów, zamieszczone na społecznym serwisie Q&A (pytań i odpowiedzi) Yahoo!Answers, uwzględniając 7 opisywanych w literaturze przedmiotu typów wykorzystania treści wizualnych (ilustrowanie, przetwarzanie informacji, rozpowszechnianie informacji, nauka, tworzenie pomysłów, wartość estetyczna, motywy emocjonalne i perswazyjne) oraz trzy typy ich atrybutów: niewizualne (bibliograficzne, fizyczne, kontekstowe), syntaktyczne (dot. elementów wizualnych: struktura, kompozycja itp.) i semantyczne (ogólne/rodzajowe, konkretne i abstrakcyjne cechy przedstawianych obiektów i ich tła).

Okazało się, że obrazy wykorzystywane są znacznie częściej jako źródła obiektów niż danych, głównie używa się ich w celach ilustracyjnych (40% przypadków) i generowania pomysłów (21%), a dominującym atrybutem we wszystkich 7 typach wykorzystania były cechy rodzajowe. Użytkownicy zazwyczaj szukają obrazów wpisując nazwy osób, przedmiotów, wydarzeń, scen, miejsc i czasu. Z kolei z atrybutu abstrakcyjnego (rzadko notowanego we wcześniejszych badaniach nt kwerend użytkowników) korzystano głownie przy poszukiwaniu obrazów w celach ilustracyjnych, a atrybut kontekstualny znaleziono we wszystkich 7 typach wykorzystania w kategorii niewizualnej, może więc być istotnym punktem dostępu do tego typu materiałów.

Autorzy podkreślają, że przy wdrażaniu wniosków z tego badania do używanych w praktyce zasad indeksowania i w systemach wyszukiwania obrazów należy brać przede wszystkim pod uwagę zamierzone cele ich wykorzystania. Zaznaczają też, że ze względu na ograniczenia referowanego projektu, warto prowadzić dalsze badania na ten temat, na większych zbiorach danych i analizując holistycznie sposoby i powody szukania elementów wizualnych w sieci www.

Komentarze wyłączone.