Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tumblr a biblioteki: ilościowa analiza bibliotecznej blogosfery w Stanach Zjednoczonych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Tumblr a biblioteki: ilościowa analiza bibliotecznej blogosfery w Stanach Zjednoczonych została wyłączona

Serwis mikroblogowy Tumblr opisywany jest często jako „zapomniana” sieć społecznościowa, gdyż brakuje pogłębionych badań i formalnych studiów koncentrujących się na tym unikalnym medium, stanowiącym połączenie platformy publikacji (nie narzucającej ograniczeń długości wpisów) i społecznościowego portalu. Mimo skupiania uwagi większości badaczy analizujących internetowe społeczności na portalach Facebook i Twitter, Tumblr cieszy się rosnącym zainteresowaniem internautów (udostępnia obecnie ponad 240 mln blogów, a liczba jego użytkowników zwiększyła się w 2014 r. o 28,4 %); nie jest też omijany przez bibliotekarzy. Autorka postanowiła sprawdzić, w jaki sposób amerykańskie biblioteki, biblioteczne archiwa, kolekcje cyfrowe i jednostki gromadzące zbiory specjalne używają tego kanału komunikacji, prezentując charakterystykę, możliwości oraz wyniki ilościowej analizy statystyk wykorzystania serwisu.

Dane gromadzono w ciągu roku, w trzech różnych okresach: we wrześniu 2013 r., kwietniu 2014 r. i wrześniu 2014 r. Dotyczyły one: typu biblioteki, daty założenia profilu, daty najnowszego wpisu, liczby postów, średniej dziennej liczby publikacji, ich typów, szczytowej dziennej aktywności oraz innych informacji opisowych (w tym zezwoleń na proponowanie postów i pytań oraz liczby danych identyfikujących organizację). Celem badania było określenie użyteczności Tumblr dla środowiska bibliotecznego i najlepszych praktyk związanych z używaniem tego narzędzia oraz prezentacja informacji przydatnych (potencjalnie) dla bibliotekarzy już zarejestrowanych w serwisie lub zainteresowanych obecnością na tej platformie. Blogi prowadzone przez biblioteki i dotyczące bibliotek identyfikowano na podstawie listy „tumbliotekarzy” (tumblarians) prowadzonej przez Kate Tkacik, publikującą na Tumblr jako thelifeguardianlibrarian, przy pomocy funkcji wyszukiwawczej serwisu oraz listy archiwów i archiwistów Rebeki Hopman (ex-tabulis), a następnie weryfikowano korzystając ze stron dostarczającej statystyki nt. blogów Tumblr (tumblrstats.com)

Badanie wykazało rosnącą popularność Tumblr wśród bibliotek różnych typów: akademickich, publicznych, dziedzinowych, dziecięcych, cyfrowych/ specjalnych oraz organizacji bibliotekarskich i archiwów. W pierwszym etapie badania zlokalizowano 93 blogi, w kolejnym – 171, w końcowym – zebrano ponownie dane na temat tej samej liczy stron, notując, że po zakończeniu zbierania danych we wrześniu 2014 r., na obu aktualizowanych listach pojawiło się 19 nowych blogów. Zaznaczono też, że nie wszystkie biblioteczne profile w serwisie miały w tytule nazwę biblioteki i /lub określniki geograficzne co utrudniło stworzenie możliwie pełnego ich wykazu i dalszą analizę. Badane placówki mogą wykorzystywać Tumblr do różnych celów: kontaktów z użytkownikami, promocji wydarzeń, reklamy zasobów i usług, wymiany informacji, poradnictwa czytelniczego i in. Na bibliotecznych stronach najczęściej publikuje się fotografie (76%), teksty (8%) i linki (7%). Najwięcej profili (30%) prowadzą biblioteki publiczne, a średnio najwięcej (1202 wpisy, 1,9 dziennie) publikują placówki specjalizujące się w obsłudze nastolatków, największy ich odsetek ma też uruchomioną opcję zadawania pytań (83%) i zezwalania innym użytkownikom na dodawanie treści (48%). Zaobserwowano jednocześnie, w badanych okresach, fluktuacje dotyczące m.in. średniej dziennej liczby publikacji i liczby instytucji aktywujących funkcje angażujące użytkowników, co wskazuje na potrzebę dalszego regularnego gromadzenia i analizy danych, pozwalających na monitorowanie trendów i zmian dotyczących wykorzystania Tumblr oraz zachowań użytkowników serwisu.

Komentarze wyłączone.