Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

RDA w Danii: realia i perspektywy

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Opracowanie informacji

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania RDA w Danii: realia i perspektywy została wyłączona

Autorzy omawiają w tekście specyfikę duńskich zasad katalogowania, format rekordu bibliograficznego dla różnego typu dokumentów oraz modele konceptualne mające wpływ na sposób ujmowania bibliograficznego uniwersum, przedstawiają także historię oraz aktualny stan prac nad wdrożeniem w Danii nowych zasad RDA – Resource Description &Access oraz związane z tym wyzwania.

W lipcu 2011 r. Ministerstwo Kultury Danii (organ decyzyjny odpowiedzialny za akceptowanie standardów stosowanych w duńskim środowisku bibliotecznym), na spotkaniu z bibliograficzną radą programową podjęło decyzję o powołaniu grupy roboczej ds. RDA mającej przeanalizować możliwe konsekwencje przyjęcia przez krajowe biblioteki nowych zasad katalogowania (w tym m.in. ich wpływ na opracowanie rzeczowe, format danMARC2, kartoteki wzorcowe, katalogowanie czasopism i procedury zamawiania materiałów). W swoim raporcie z września 2012 r. grupa opracowała 8 scenariuszy dla przyszłości katalogowania w Danii, zakładających różne warianty implementacji – od pełnego wdrożenia RDA, z pełnym tłumaczeniem na język duński, po pozostawienie obowiązujących wówczas formatów i zasad katalogowania. We wnioskach stwierdziła też, że żadna ze skrajnych opcji, czyli ani zignorowanie RDA w 100%, ani przyjęcie tego modelu w stanie całkowicie niezmienionym nie byłaby realnym i rozsądnym rozwiązaniem. Zarekomendowano w związku z tym przejście na angielską wersję RDA, z duńskim profilem, i przetłumaczoną na duński terminologią, oraz dalsze wykorzystywanie formatu danMARC2 do czasu, gdy wyniki inicjatywy BIBFRAME będą lepiej znane. Sformowano również zespół pracujący nad wykorzystywaniem rekordów RDA tworzonych przez zagraniczne biblioteki z obecnymi zasadami katalogowania oraz n.in. grupę odpowiedzialną za dostosowywanie RDA do opracowania zbiorów muzycznych.

Bariery dla adaptacji odwołujących się do FRBR i FRAD zasad RDA związane są: i) z odmiennością podstaw konceptualnych tych modeli od obowiązujących w Danii zasad katalogowania, tworzonych pod wpływem niemieckich i pruskich schematów dominujących do niedawna w wielu krajach Europy Północnej, lii) ograniczonym do niedawna stosowaniem w Danii kontroli autorytatywnej w postaci kartotek wzorcowych haseł osobowych, korporatywnych i tytułów ujednoliconych, iii) koniecznością wprowadzenia zmian do formatu danMARC21 (podobnie jak w przypadku MARC21), by umożliwić jego dalsze używanie wraz z RDA, iv) trudnościami z użytkowaniem platformy RDA Toolkit (w tym rozróżnieniem i dostosowaniem do duńskich praktyk obowiązkowych i nieobowiązkowych elementów rekordów) i włączeniem do niej duńskiego profilu. Nad rozwiązaniem każdego z tych problemów pracują odpowiednie zespoły zadaniowe, Dania bierze też aktywny udział w pracach EURIG – the European RDA Interest Group, i wspiera plany umiędzynarodowienia tego standardu ogłoszone przez Joint Steering Committee for Development of RDA.

Komentarze wyłączone.